Dia: divendres, 28 d’octubre 2016

Lloc: Palau Firal i de Congressos de Tarragona

Jornada sobre la gestió dels habitatges buits 

Presentació

Durant els últims anys s’han aprovat diferents normatives per la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de mobilitzar l’estoc d’habitatge buit existent al territori i poder proveir d’habitatge social a les entitats municipals que tenen l’encàrrec de donar resposta a les necessitats d’habitatge dels ciutadans del seu territori a través de les Oficines d’habitatge i dels Departaments de serveis socials.

La present jornada, organitzada per l’Ajuntament de Tarragona i la Càtedra d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, tractarà aquestes novetats legislatives en matèria d’habitatge des d’una perspectiva pràctica e innovadora, amb la presentació de diferents ponències. Per una banda, s’analitzaran els diferents models de gestió d’habitatge social i, per l’altra es tractarà la situació i gestió dels habitatges buits, amb especial atenció als incentius positius i negatius existents a l’actualitat a Catalunya.

Aquesta jornada té la finalitat de crear espais de debat i reflexió sobre les novetats legislatives en matèria d’habitatge, per tal d’apropar la recerca en matèria d’habitatge a les persones que apliquen les polítiques públiques per tal de millorar l’accés a l’habitatge de les famílies.

Persones destinatàries

Adreçat als càrrecs polítics i al personal tècnic que treballa a les àrees d’urbanisme, habitatge o serveis socials de les administracions locals i d’altres persones interessades en la gestió de l’habitatge social.

Programa

De 9 a 9.15 h

Presentació de la jornada a càrrec del Sra. Ana Santos Gorraiz, Regidora de Serveis a la Persona de l’Ajuntament de Tarragona.

De 9:15 a 10:00 h

Situació actual de l’accés a l’habitatge en el context europeu; Prof. Dr. Sergio Nasarre, Catedràtic de Dret civil
 i Director de la Càtedra d’habitatge de la Universitat Rovira i Virgili.

De 10:00 a 11:00 h  La gestió de l’habitatge social

Formes de gestió del parc d’habitatges socials. Perspectiva comparada; Sra. Núria Lambea, Investigadora predoctoral de la Càtedra d’habitatge
de la Universitat Rovira i Virgili.

Bones pràctiques en la gestió local dels habitatges socials; Sra. Elga Molina, Investigadora predoctoral de la Càtedra d’habitatge
de la Universitat Rovira i Virgili

La mediació en la gestió de l’habitatge social; Sra. Emma López. Mediadora i membre de la Càtedra d’habitatge de la Universitat Rovira i Virgili.

11:00 a 11:15h Debat

11:15 a 11:30 h Pausa

11:30 a 13: 30h 
Formes d’accés i incentius a l’habitatge buit

Les tinences intermèdies per accedir a l’habitatge; Dr. Héctor Simón,
Investigador postdoctoral de la Càtedra d’habitatge de la Universitat Rovira i Virgili

La rehabilitació per renda com a forma alternativa d’accés a l’habitatge; Sra. Rosa Maria Garcia,
Investigadora predoctoral de la Càtedra d’habitatge de la Universitat Rovira i Virgili

Tributs de l’habitatge buit; Dra. Estela Rivas, Professora agregada de Dret Financer i Tributari i Subdirectora de la Càtedra d’habitatge de la Universitat Rovira i Virgili.

Incentius negatius per a la promoció de l’ocupació efectiva d’habitatges; Sra. Gemma Caballé,
Investigadora predoctoral de la Càtedra d’habitatge de la Universitat Rovira i Virgili

Bones pràctiques en la mobilització dels habitatges buits; Sra. Elga Molina, Investigadora predoctoral de la Càtedra d’habitatge de la Universitat Rovira i Virgili

13:30 h Debat 

Data i horari

28 d’octubre de 2016 de 9 a 14 h

Lloc

Palau Firal i de Congressos de Tarragona: Carrer Arquitecte Rovira, 2 (43001) Tarragona.