Conferència

El Prof. Dr. Sergio Nasarre va participar al webinar “L’impacte en l‘habitatge del COVID-19. Polítiques i Respostes a Irlanda i Espanya” organitzat per la Prof. Elena Bargelli de la Universitat de Pisa el propassat dia 1 de juliol.

Comissió per a la regulació dels lloguers de l’Ajuntament de Barcelona

El Prof. Nasarre, director de la Càtedra, ha participat el proppassat 7 de juliol com a expert a la segona sessió de la Comissió no permanent per a la regulació dels lloguers de l’Ajuntament de Barcelona, dedicada a les experiències internacionals sobre la matèria.

La Comissió es va aprovar en el Consell Plenari extraordinari d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona del passat mes de juliol de 2019. Aquesta comissió té com objecte posar a debat i a estudi la necessitat, conveniència i possibles impactes derivats d’aplicar una regulació de preus dels lloguers a la ciutat de Barcelona.

https://habitatge.barcelona/es/noticia/los-expertos-hablan-de-la-necesidad-de-un-mercado-de-alquiler-regulado-transparente-y-estable-en-la-segunda-sesion-de-la-comision-para-la-regulacion-de-los-alquileres_968891

Taller de co-creació de serveis destinats a la gent gran

La Dra. Blanca Deusdad coordina un  taller de co-creació digital  amb la finalitat de co-crear serveis que responguin a les necessitats reals de la gent gran en el context de l’COVID-19 i Post COVID-19. Un espai per poder reflexionar sobre les conseqüències del confinament a la gent gran, al temps que es poden aportar idees per mitigar les conseqüències de la mateixa i co-diseñar entre tots serveis en l’àmbit de les cures.

https://diaridigital.urv.cat/comenca-un-taller-de-cocreacio-digital-de-serveis-destinats-a-la-gent-gran-en-el-context-de-la-pandemia/

Publicació d’article científic sobre els efectes de la crisi a les comunitats de propietaris

El Prof. Dr. Sergio Nasarre i el Dr. Héctor Simón han publicat l’article “Los efectos de diez años de crisis en las comunidades de propietarios” a la Revista Crítica de Derecho Inmobiliario (Nº 778, 2020), que tracta dels efectes de deu anys de crisi econòmica en les comunitats de propietaris a través de les dades recopilades de 1202 enquestes realitzades a Espanya a propietaris residents en règim de propietat horitzontal. Els resultats demostren que deu anys de crisi econòmica ha afectat al manteniment de les comunitats de propietaris, amb una especial incidència en l’increment de la morositat, al temps que ha afavorit la generalització d’una sèrie de problemes de convivència. L’article formula una sèrie de recomanacions per a millorar la gestió, l’administració i el finançament de les comunitats de propietaris, així com la manera d’afrontar els problemes i els conflictes entre els seus membres, les actuacions en matèria d’accessibilitat universal i eficiència energètica i el règim de tinença dels habitatges.

L’article es pot consultar a la secció “Working papers” (http://housing.urv.cat/portada/recerca/working-papers/)

Fundación Mutua de Propietarios

El partner de la Cátedra, la Fundación Mutua de Propietarios, ha abierto las convocatorias de ayudas del Programa Sin Barreras para que las comunidades de propietarios puedan realizar sus obras de accesibilidad. 
https://www.fundacionmdp.org/notice/abierta-una-nueva-convocatoria-de-ayudas-sin-barreras-para-la-realizacion-de-obras-de-accesibilidad-en-edificios/

Vídeo

Ja està disponible el vídeo de la conferència online “El dret a l’habitatge en la nova realitat” organitzada pel Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Link: https://vimeo.com/431756005

Estudi accessibilitat

La Càtedra i la Fundación Mutua de Propietarios han realitzat un estudi sobre l’accessibilitat dels edificis.

https://www.lavanguardia.com/vida/20200630/482033877896/100000-espanoles-no-pueden-salir-de-su-vivienda-por-barreras-arquitectonicas.html

https://www.diarimes.com/es/noticias/tarragona/2020/06/30/100_000_espanoles_no_pueden_salir_casa_por_las_barreras_arquitectonicas_84929_1091.html

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/falta-accesibilidad-edificios-impide-100-000-personas-salir

Webinar

El Prof. Dr. Sergio Nasarre participa en el webinar “L’impacte en l‘habitatge del COVID-19. Polítiques i Respostes a Irlanda i Espanya” organitzat per la Prof. Elena Bargelli de la Universitat de Pisa el dia 1 de juliol.

Es pot accedir a través de: http://web.jus.unipi.it/live/200701-covid

Super Veïns

Mútua de Propietaris i la seva Fundació inicien el Projecte “Super Veïns” per a premiar les iniciatives que estan contribuint a fer la vida més fàcil a les persones amb mobilitat reduïda durant la crisi sanitària.
Més informació en: https://www.supervecinos.es/index.php.

En aquest context el Prof. Dr. Sergio Nasarre és membre del Consell Assessor de la Fundación Mutua de Propietarios (que és partner de la Càtedra) i està dirigint una tesi sobre solidaritat intraveïnal.

Conferència

El prof. Dr. Sergio Nasarre va participat el proppassat 12 de juny al webinar Alternative Forms of Land and Property Ownership organitzat per Housing Solutions Platform amb el tema “Shared and Temporal Ownership in Catalonia”.

https://www.housing-solutions-platform.org