Open acess

La Càtedra fica en lliure accés diverses publicacions científiques relacionades amb cohousing, blockchain, rehabilitació per renda, tinències de l’habitatge, dret a l’habitatge i informes europeus, que es poden trobar i descarregar-se a http://housing.urv.cat/portada/recerca/working-papers/
Poc a poc s’incorporaran més materials.

Assistència a un Workshop Internacional- Universitat de Cambridge

El Dr. Héctor Simón va assistir els dies 3 i 4 de desembre al Workshop “Designing appropriate and affordable settlements”, que va organitzar el Centre of Development Studies & Department of Land Economy de la Universitat de Cambridge i que va comptar amb la participació de Geoffrey Payne, expert en desenvolupament urbanístic que ha assessorat organitzacions internacionals com el Banc Mundial o UN-Habitat. El Workshop va consistir en preparar propostes de desenvolupament socialment acceptables, econòmicament viables i ecològicament sostenibles per a un lloc específic (Smailia, Egipte).

La investigadora Gemma Caballé assisteix a un curs CRS

El 22 de novembre de 2018, la investigadora de la Càtedra Gemma Caballé, que realitza la tesi doctoral sobre els nous reptes de la intermediació immobiliària, va assistir al curs CRS (Council of Residential Specialists) organitzat pel Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Tarragona i impartit pel Sr. Leopold Roca, membre del CRS Espanya. En el curs es van explicar les millors tècniques i pràctiques perquè els agents immobiliaris puguin oferir millors serveis al comprador i al venedor d’un habitatge.

Assistència d’investigadores de la Càtedra UNESCO al Curs “Garantir l’accés i la permanència en l’habitatge, dos reptes col·lectius”

Les investigadores de la Càtedra Gemma Caballé i Núria Lambea van assistir el passat dimarts dia 30 d’octubre al Curs “Garantir l’accés i la permanència en l’habitatge, dos reptes col·lectius”, organitzat pel Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) – Centre Ernest Lluch en col·laboració amb l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB). El Curs, que va tenir lloc a Barcelona durant tot el dia, va comptar amb una gran afluència de públic i amb la participació de ponents tan del món acadèmic com de l’Administració pública (a nivell estatal, autonòmic i local) i també de representants d’entitats i organitzacions del sector.

Vegi’s el programa i més informació sobre el Curs a http://www.cuimpb.cat

 

Presència de la Càtedra UNESCO d’habitatge al Barcelona Meeting Point (BMP) 2018

Els dies 25 i 26 d’octubre la doctoranda de la Càtedra UNESCO d’habitatge Gemma Caballé Fabra va assisitir al Barcelona Meeting Point 2018 per conèixer les noves tendències del sector immobiliari, especialment en l’àmbit del “proptech”, que inclou temes com la domòtica, els smartcontracts, el blockchain, les agències immobiliàries online, etc. Una de les conclusions que se n’extreuen del congrès és la importància creixent de la tecnologia al sector immobiliari.

D’altra banda, Laura López, Directora de la Fundació “Mutua de Propietarios” també va presentar en el mateix congrès l’estudi  sobre l’accessibilitat dels habitatges españols realitzat de forma conjunta amb la Càtedra UNESCO d’habitatge.

Inici de la 6ª Edició del Curs d’Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat 2018/2019

El dissabte 29 de setembre va tenir lloc la inauguració i la primera sessió del Curs d’Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat 2018/2019, que organitza conjuntament la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili i el Col·legi d’Agents Immobiliaris de la Província de Tarragona i que ofereix la Fundació URV. El Curs, que enguany engega la sisena edició, habilita per a exercir la professió d’agent immobiliari d’acord amb el que disposa la Llei 18/2007 i el Decret 12/2010.

Congrés Cambridge Centre for Property Law 25 i 26 de maig

El Dr. Héctor Simón va assistir al Congrés “Regulatory Issues in Property Law Conference 2018” els dies 25 i 26 de maig de 2018. Aquest Congrés, organitzat pel Cambridge Centre for Property Law, va reunir experts en dret de propietat i professionals del Regne Unit i d’altres països per a debatre els reptes més importants als quals s’enfronta en l’actualitat el dret de propietat, la planificació urbana i el dret mediambiental.

Experiència de simulació sobre la conscienciació del sensellarisme

El passat dia 5 de juny la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV va desenvolupar la beta de l’experiència de simulació El Umbral (basada en el document del mateix nom i en l’informe elaborat per a la Comissió Europea de 2016 (https://goo.gl/goNzWt)) sobre sensellarisme al col·legi La Salle amb èxit.

Celebració del 7è Seminari científic internacional: ‘’Polítiques, accessibilitat i finançament de l’habitatge’’

El dimecres dia 9 de maig va tenir lloc al Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili el 7è Seminari científic internacional: ‘’Polítiques, accessibilitat i finançament de l’habitatge’’, organitzat per la Càtedra UNESCO d’Habitatge en la que hi van participar diversos experts, professionals i acadèmics.

El Seminari va comptar amb la primera ponència a càrrec del Prof. Dr. Christoph U. Schmid, de la Universitat de Bremen, en la qual es va tractar la coherència de les polítiques nacionals d’habitatge a Europa, especialment sobre l’harmonia dels elements públics i privats. En la segona ponència impartida per la Sra. Laura López Demarbre, Directora de la Fundació Mutua de Propietarios, es va analitzar la relació que s’estableix entre la situació dels edificis i les persones que els han d’ocupar, especialment discapacitats i persones grans. Finalment la última ponència fou impartida pel Dr. Guillem Fernández, membre de Coop57, cooperativa de serveis financers ètics i socials, sobre el finançament dels habitatges en cessió d’ús. La jornada va finalitzar amb una taula rodona on els participants van poder debatre els temes presentats.