La Càtedra UNESCO d’habitatge fa 5 anys

La Càtedra UNESCO d’habitatge fa 5 anys i ho ha celebrat el dia 12 de desembre amb tots els partners i els investigadors al Seminari. Ens ha acompanyat la Rectora de la URV i hem donat la benvinguda a un nou partner: la Fundació Mútua de Propietaris.

Assistència a un Workshop Internacional- Universitat de Cambridge

El Dr. Héctor Simón va assistir els dies 3 i 4 de desembre al Workshop “Designing appropriate and affordable settlements”, que va organitzar el Centre of Development Studies & Department of Land Economy de la Universitat de Cambridge i que va comptar amb la participació de Geoffrey Payne, expert en desenvolupament urbanístic que ha assessorat organitzacions internacionals com el Banc Mundial o UN-Habitat. El Workshop va consistir en preparar propostes de desenvolupament socialment acceptables, econòmicament viables i ecològicament sostenibles per a un lloc específic (Smailia, Egipte).

Assistència a la reunió anual del Projecte d’Investigació de la Open Society Foundations sobre pràctiques abusives dels prestamistes

El Dr. Héctor Simón va assistir els dies 22 i 23 de novembre de 2018 a la reunió anual del Projecte “Abusive Lending Practices”, que coordina la Open Society Foundations i que es va celebrar a la ciutat de Lisboa. Aquest projecte combina litigis estratègics, advocats, recerca empírica i empoderament jurídic per a garantir que els Estats protegeixen els drets humans dels deutors hipotecaris en els casos de la pèrdua de la possessió de l’habitatge.

El Prof. Dr. Sergio Nasarre i Gemma Caballé van assistir a les VIII Jornades de Lletrats del COAPI

El divendres 23 de novembre el Prof. Dr. Sergio Nasarre i la investigadora predoctoral Gemma Caballé van assistir a les VIII Jornades de Lletrats del Consell General de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària (COAPI) que va tenir lloc a Madrid. Els investigadors de la Càtedra van ser ponents convidats per explicar els nous reptes del sector de l’habitatge des d’una perspectiva europea, així com també els nous reptes de la professió de la intermediació immobiliària a Espanya.

La Generalitat de Catalunya per mitjà del Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT) engega el procés d’adaptació legislativa a la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat

El dia 16 de novembre va tenir lloc a la seu de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, la sessió inaugural de la taula tècnica per aconseguir l’adaptació de l’ordenament jurídic català a la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat aprovada per l’Organització de les Nacions Unides, el 13 de desembre de 2006, ratificada per Espanya i per la Unió Europea.

El nostre company Andrés Labella s’ha incorporat a l’equip de treball, proposat a instància de les entitats Cocemfe Catalunya i Dincat, amb la finalitat de centrar la mirada sobre el dret privat, especialment sobre les qüestions relatives al dret a la vida independent i en comunitat recollit a l’article 19 de la Convenció i tot el que comporta relacionat amb l’habitatge i les mesures de protecció, tant personals com físiques.

En aquest sentit, la principal intenció serà oferir propostes per tal que el nou ordenament suprimeixi la terminologia feliçment superada i modifiqui els articles que provoquen una discriminació. Pel que respecte al contingut material del dret a la vida independent es proposarà que la nova legislació civil reculli els elements bàsics per la configuració dels entorns comunitaris com a xarxa de suport, contra l’aïllament social, i per afavorir la conciliació de la vida familiar i laborar, des d’una perspectiva de gènere i de sostenibilitat de les ciutats i comunitats.

Assistència al “I Encuentro de la Red Leonardo” – Fundació BBVA

El Dr. Héctor Simón va assistir al “I Encuentro de la Red  Leonardo”, que agrupa els becaris de les diferents àrees científiques que han estat beneficiaris d’una Beca Leonardo en els últims cinc anys. El Dr. Simón va ser beneficiari d’una beca en la convocatòria de 2015 per a l’estudi de “La optimització de la hipoteca inversa des de la perspectiva europea i nord-americana”. La constitució d’aquesta xarxa, a iniciativa de la Fundació BBVA, pretén donar visibilitat  a la recerca dels investigadors que la formen. Més informació a la plana web https://www.redleonardo.es.

Presentacions sobre desnonaments i sensellarisme en les IV Jornades d’habitatge del Consell Insular de Menorca

Els Drs. Sergio Nasarre, Jan Gonzalo i el Sr. Isidre Monreal van participar el passat 9 de novembre a les IV Jornades d’habitatge del Consell Insular de Menorca, presentant la realitat de l’habitatge a Espanya avui, així com una preview del documental “El umbral” i de l’experiència de simulació  “El llindar”. Les jornades van evidenciar l’especial difícil situació en què es troba l’accés a l’habitatge a l’illa i, en general, a les Balears, així com la realitat dels desnonaments, especialment de lloguer.

 

Al comitè de coordinació d’ENHR a Atenes

El Dr Sergio Nasarre ha participat a la reunió semestral del Comitè de coordinació de l’European Network for Housing Research (ENHR), la major xarxa d’investigadors sobre habitatge d’Europa. La reunió va tenir lloc a Atenes els dies 26 i 27 d’octubre de 2018. A la reunió, el Dr. Nasarre va presentar la primera proposta de nous estatuts de l’organització internacional i es van tractar els detalls sobre el congrés internacional a celebrar en aquesta ciutat a l’agost de 2019.

14è Workshop Interdisciplinar: expropiacions, assegurances i drets humans

El dia 16 d’octubre es va organitzar el 14è Workshop Interdisciplinar: expropiacions, assegurances i drets humans, en el qual va participar la Dra. Cristina Argelich de la Universitat de Cadis amb la ponència sobre “Els defectes sense virtuts del sistema expropiatori autonòmic: algunes lliçons d’Anglaterra i Gal·les”; el Sr. Àlex Mestre, President del Consell Català de Mediadors d’Assegurances amb la ponència sobre “L’operador banca-assegurances a l’assegurança de la llar”; i el Dr. Héctor Simón Moreno de la URV amb la ponència la “La Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea i la constitucionalització del Dret privat: una nova via per protegir el dret a l’habitatge?”.

Participació al Congrés internacional d’ENHR 2018 i reelecció del Comité de Coordinació

Els investigadors de la Càtedra, Prof. Dr. Sergio Nasarre i Núria Lambea, van assistir i participar al Congrés internacional de la European Network for Housing Research (ENHR), celebrat a Uppsala del 26 al 29 de juny, i que aquest 2018 portava per lema “More together, more apart: Migration, densification, segregation”. Els investigadors van presentar les comunicacions “Legal causes for the situation of disrepair and lack of universal accessibility of the Spanish condominiums after ten years of crisis” i “Social housing tenures in Spain: does more vulnerability imply less stability?”, respectivament.

En el marc del mateix Congrés es van dur a terme les eleccions de part del Comité de Coordinació de l’ENHR, on el Prof. Dr. Nasarre va sortir reelegit per quatre anys més, renovant una posició que sustenta des del 2014.

http://enhr2018.com