Diari de Tarragona

Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar, La silla “gamer” definitiva, Diari de Tarragona, 30/12/2021

https://www.diaridetarragona.com/opinion/La-silla-gamer-definitiva-20211230-0019.html

Congrés

Ja està disponible el video de la comunicació del Sr. Andrés Labella Iglesias “La propietat horitzontal com a instrument per als suports a la capacitat” en el  III Congrés Nacional del Dret de la Discapacitat que es va celebrar a Granada els dies 24 i 26 de novembre.

Link del video: https://youtu.be/xIDvLrydxJ4

Link del congrès: https://tercercongreso.fderechoydiscapacidad.es

Projecte

La Diputació de Tarragona i la URV impulsen la recerca de 32 nous projectes que reverteixen en la demarcació de Tarragona; un d’ells és el projecte que dirigeix la Dra. Estela Rivas Nieto sobre “La tributació de l’habitatge en el món local”.

https://www.dipta.cat/noticies/diputacio-urv-impulsen-recerca-32-nous-projectes-reverteixen-demarcacio-tarragona

Membre del Consell Assessor

La Dra. Núria Lambea Llop ha sigut nomenada membre del Consell Assessor del projecte “Yes, me rent!”, una iniciativa d’habitatge de lloguer assequible que desenvolupa l’Ajuntament de Mataró amb el cofinançament del programa de la UE Urban Innovative Actions (11/2018 – 10/2022).

Més informació sobre el projecte a https://www.mataro.cat/sites/lloguem/el-projecte

 

ENHR

La European Network for Housing Research ha publicat la seva Newsletter 3/2021, on hi apareixen les últimes novetats, activitats i publicacions de la Càtedra. La Newsletter està disponible al següent enllaç: https://enhr.net/wp-content/uploads/2021/09/Nl21-3.pdf

Diari de Tarragona

Sr. Pablo Ruiz Osuna, ¿Drets per als robots?

https://www.diaridetarragona.com/amp/economia/Derechos-para-los-robots-20211213-0002.html

 

Webinar

El proper 17 de desembre, de 10 a 12h, tindrà lloc el Webinar “Nous models col·laboratius i bones pràctiques en matèria de sensellarisme”, organitzat per la Xarxa FACIAM i la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV. La Dra. Núria Lambea ens parlarà de “Bones pràctiques en matèria de sensellarisme i habitatge assequible i social i la futura llei d’habitatge” i el Dr. Héctor Simón, de “El cohousing i el coliving: un model per a les persones en risc d’exclusió residencial?”. També participaran al Seminari online, la Sra. Dolors Camats (directora de la Cooperativa Obrera de Vivienda), parlant sobre “El fenomen col·laboratiu i la gestió dels elements comuns” i la Sra. Susana Hernández (presidenta de FACIAM), presentant l’Informe “50 Solucions al sensellarisme i a l’exclusió residencial”. El Prof. Dr. Sergio Nasarre donarà la benvinguda al Webinar.

Més informació i inscripció a https://faciam.org/2021/12/08/nuevos-modelos-colaborativos-y-buenas-practicas-en-materia-de-sinhogarismo/

Congrés

El Sr. Pablo Ruiz Osuna participa el dia 16 de desembre en el II Congreso internacional de Filosofía del Derecho, organitzat per la Universidad Complutense se Madrid i la Universidad Autónoma de Chile, amb la ponència “¿Derechos para los robots? El robot como nueva categoría jurídica en el derecho civil”.

Link: https://www.uautonoma.cl/news/ii-congreso-y-jornadas-internacionales-de-filosofia-del-derecho-neurociencias-e-inteligencia-artificial/

Seminari

El Sr. Andrés Labella Iglesias impartirà el proper 15 de desembre a les 16h la ponència “La Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica y su impacto en la contractación inmobiliaria”, en el marc dels seminaris MUDEC.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_OGIxYWQxMGQtYzQ4OS00NjY5LTljZDgtNTg1NGZjYjgzODA5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22f311296b-3e82-4c4e-82a9-a8e403a42b11%22,%22Oid%22:%2254eeeb29-804a-4250-bef6-feb37a3379a9%22%7D

Webinar

El Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar participa al webinar La nova llei d’habitatge de organitzat per l’Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense el proper 14 de desembre.

Link: https://www.epj.es/oferta-formativa/webinars/la_nueva_ley_de_vivienda_analisis_general_e_implicaciones_en_el_mercado_inmobiliario/