Llibre “La gran apuesta”

S’ha publicat el llibre “La gran apuesta” del Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar, contextualitzant la pel·lícula del mateix títol: avarícia sense limitis ni control al mercat hipotecari i apostant contra ell.

El llibre s’emmarca a la Col·lecció de Cinema i Dret de l’editorial Tirant lo Blanch que ha obtingut la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2020.

Més informació sobre la Medalla a: https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/12/medallas-merito-bellas-artes.html?fbclid=IwAR2YJTwVX33tXBQ6b9lCRYNGrDGT2lySky3dwMnI7O1rTRO2yAVW1J0ofIU

Més informació sobre el llibre a: http://housing.urv.cat/es/portada/investigacion/publicaciones/?fbclid=IwAR0WR4xb9K9b3YukvVUsfnY8sBPOt_Zgpwtv6mNeWL0XzJBHhZE3GKVCNc0#avaricia

Booktráiler:

https://www.youtube.com/watch?v=fCq5AqWmLd0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2YLhERjXm836SSFaJrg-Cu8nksfx4FZpLwdY5vLY63MzP4-VRQ9-b8rPY

Publicació

“Llueve sobre mojado: el problema del acceso a la vivienda en un contexto de pandemia”. Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar, a la Revista Derecho Privado y Constitución, núm. 37, juliol/desembre 2020.

Text complet a: http://housing.urv.cat/snasarre-lluevedpyc2020/

Altafulla

La Càtedra col·labora amb l’Ajuntament d’Altafulla per a la redacció del seu Programa d’actuació municipal d’habitatge.

Link: https://www.diaridetarragona.com/costa/Altafulla-busca-com-incrementar-loferta-de-pisos-de-lloguer-20201228-0008.html

Publicació de la Newsletter ENHR

L’European Network for Housing Research acaba de publicar la seva Newsletter 4/2020, en la que fa referència a algunes de les novetats de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV. Se’n pot destacar la publicació dels llibres “” (Dra. Gemma Caballé Fabra) i “La Gran Apuesta. Avaricia. El beneficio sin responsabilidad” (Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar). Està disponible al següent enllaç: http://www.enhr.net/documents/Nl20-4.pdf

Accessibilitat universal

La Càtedra s’ha adherit al Manifest per a impulsar l’accessibilitat universal com a prioritat: rehabilitació integral a l’habitatge de la Fundació Mutua de Propietarios.

Link: https://www.fundacionmdp.org/ca/notice/manifest-per-a-impulsar-laccessibilitat-universal-com-a-prioritat-rehabilitacio-integral-a-lhabitatge/

Vídeos solidaris

El prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar participa a Marato2020 Covid Salou amb un vídeo per explicar l’impacte de la covid al mercat de l’habitatge. El vídeo està a: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0922RxC2LaT7wyZsIdHhSUWUkorV6UaAPpX4pE1jnWE4NI32g-hCIzLGo&v=euDz0cBItrg&feature=youtu.be

Tots els vídeos estan a: https://infocamp.cat/arxiu-seccio-societat/item/43738-marato-de-videos-solidaris-a-salou-per-recollir-l-afectacio-de-la-covid-19-en-diferents-ambits-de-la-vida

Vídeo

Ja es pot veure a Youtube la conferència del Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar al Taller La Tinença de l’habitatge en temps de Pandèmia organitzat pel Observatorio del Derecho a la Ciudad de Argentina.

https://www.youtube.com/watch?v=UI5XaIsTJQs&app=desktop

Projecte: Bridging the gap in Housing Studies (Housing+)

Entitat finançadora: Comissió Europea

Coordinació: Dr. Sergio Nasarre Aznar

Socis: Càtedra UNESCO d’habitatge de la URV, Universitat de Silesia, Universitat NUI Galway, International Union of Property Owners (UIPI), l’Associació Iberoamericana del Coneixement (GECON), Luxemburg Institute of Science and Technology (LIST).

Duració: 3 anys

 

La Comissió Europea ha concedit a la Càtedra UNESCO de vivenda un projecte Erasmus plus titulat Bridging the gap in housing studies (Housing +) que té com a objectiu millorar la formació acadèmica a nivell europeu dels professionals, responsables polítics, acadèmics i la resta d’operadors en general que intervenen en el sector de l’habitatge i immobiliari.

La Càtedra UNESCO d’habitatge coordinarà durant tres anys l’elaboració de materials i recursos formatius que es duran a terme treballant conjuntament amb altres institucions expertes en matèria d’habitatge i formació com són la Universitat de Silèsia (Polònia), la Universitat Nacional d’Irlanda de Galway (Irlanda), la International Union of Property Owners (UIPI), l’Associació Iberoamericana de l’Coneixement (GECON) especialitzada en gamificació, és a dir, l’aprenentatge através de el joc i el Luxemburg Institute of Science and Technology (LIST) expert en noves tecnologies .

A través  d’aquest projecte tenim l’oportunitat de poder millorar la formació acadèmica en el sector de l’habitatge a nivell europeu a través de la creació de materials formatius amb un contingut interdisciplinari juntament amb la resta de socis. En concret, hem planificat l’elaboració de sis materials formatius relacionats entre si:

1. Un curs en línia de capacitació avançada en habitatge per a aquests professionals i estudiants.

2. Una guia per incorporar la gamificació en l’habitatge.

3. Una app per poder posar en pràctica els continguts i conèixer les conseqüències de les decisions des de diversos punts de vista (consumidors, professionals immobiliaris i responsables polítics).

4. El primer manual transnacional sobre estudis de l’habitatge.

5. Diversos vídeos de formació.

6. El disseny d’un curs online sobre què implica viure en propietat horitzontal a Europa.

Esperem que aquest projecte permeti millorar la formació acadèmica en aquest sector amb l’objectiu que es reflecteixi en una major protecció del consumidor, una millora de les polítiques d’habitatge i una major professionalització d’un sector on el que està en joc és el dret humà a accedir a un habitatge digne i adequat.

Comissió Europea

S’ha publicat l’estudi “Study on switching of financial services and products” on el Prof. Dr. Sergio Nasarre ha contribuït analitzant la major o menor dificultat dels consumidors a canviar de banc amb els seus productes financers, inclosa la hipoteca, a Europa. Es recupera la idea de l’eurohipoteca per a no haver de dependre dels bancs nacionals.

Link: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a11e1d38-2562-11eb-9d7e-01aa75ed71a1?fbclid=IwAR0UVpW1PcOYDnxT7-_rUORAcHh-L4jvolY9k3yGH0lLgU16iOPtEGYR-sw

Informe sobre l’adaptació de la normativa catalana a la Convenció de Nova York -CDPD-

El Dr. Héctor Simón i el Sr. Andrés Labella, en el marc del pacte nacional pels drets de les persones amb discapacitat promogut per la Generalitat de Catalunya i el COCARMI, estan elaborant un informe sobre l’adaptació de la legislació catalana a la CDPD amb l’objectiu de poder donar resposta al mandat dels estats membres de modificar la normativa interna d’acord amb el nou model social de discapacitat. s’afegeix als estudis realitzats i als projectes en marxa en matèria d’accessibilitat, article 9 CDPD, i el resultat de l’informe també es presentarà en format accessible a partir de criteris de disseny universal, per garantir l’accés a la informació i l’accés a la justícia per a totes les persones