Inauguració congrés

Els dies 21 i 22 de novembre el Prof. Dr. Sergio Nasarre va participar com a ponent al “Congreso Internacional de Alojamiento Colaborativo” que es va celebrar a Almeria, organitzat per la Universitat d’Almeria en col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears. El Prof. Dr. Nasarre va ser l’encarregat d’inaugurar el Congrés amb una ponència sobre habitatge i economia col·laborativa en què va explicar les noves perspectives d’accés a l’habitatge com a resposta a la crisi econòmica, partint de l’ús de noves tecnologies i de l’blockchain com un sistema descentralitzat de verificació d’informació entre parells.

https://www.noticiasdealmeria.com/movil/noticia/159859/almeria/analisis-en-la-ual-sobre-el-marco-legal-del-alojamiento-colaborativo.html

Diari de Tarragona

Una Europa sin niños y concentración en la ciudad

Prof. Dr. Sergio Nasarre, 21/11/2019

Comunicació a Congrés internacional

El proppassat divendres 22 de novembre, la doctoranda Maria Paula Rodríguez, investigadora de la Càtedra UNESCO d’Habitatge, va fer la comunicació “ El cohousing como modelo de vivienda colaborativo: riesgos derivados de la determinación de espacios y usos, y el carácter dogmático del propósito“, al “Congreso Internacional de Alojamiento Colaborativo” organitzat per la Universitat d’Almería i la Universitat de les Illes Baleares a Almeria. Una gran oportunitat per donar compte dels reptes als quals s’enfronta les noves alternatives col·laboratives d’accés a l’habitatge.

Premi extraordinari de doctorat

La Dra. Rosa Maria Garcia Teruel va rebre el passat 14 de noviembre el premi extraordinari de doctorat en Dret per la seva tesi doctoral “La sustitución de la renta por la rehabilitación o reforma de la vivienda en los arrendamientos urbanos”. Els premis extraordinaris de doctorat reconeixen les millors tesis doctorals en cada àmbit del coneixement. El llibre del que deriva aquesta tesi es pot trobar al següent enllaç: https://www.tirant.com/editorial/libro/la-sustitucion-de-la-renta-por-la-rehabilitacion-o-reforma-de-la-vivienda-en-los-arrendamientos-urbanos-rosa-maria-garcia-teruel-9788413134123

Entrevista a Canal Reus Televisió

El Dr. Héctor Simón va assistir el proppassat dilluns 18 de novembre a l’espai “L’entrevista” de Canal Reus per a parlar sobre la Llei de Crèdit Immobiliari (que va entrar en vigor el mes de juny de 2019) i el seu impacte sobre l’accès a l’habitatge i la protecció dels consumidors que adquireixen béns immobles amb una finalitat residencial. Pots consultar-la a: http://www.canalreustv.cat/catedra-unesco-dhabitatge-universitat-rovira-i-virgili.

Reunió Ambassadors

El 15 de novembre el Prof. Dr. Sergio Nasarre ha participat en la reunió d’Ambassadors. En dita reunió el Dr. Xavier Grau ha explicat la importància de la inversió en recerca i que aquesta s’utilitzi efectivament en el sector productiu i social.

Publicació

La Dra. Estela Rivas Nieto ha publicat el capítol “Retos Tributarios del crowdfunding”, a la monografia Comercio internacional y economía col·laborativa en la era digital. Aspectos tributarios y empresariales, de l’editorial Thomson Reuters Aranzadi

Reunió del comitè de coordinació internacional de ENHR

El Prof. Dr. Sergio Nasarre ha participat  a la reunió del comitè de coordinació internacional de la ENHR – European Network for HousingResearch on, entre altres coses, han analitzat on i com s’organitzarà el congrés ENHR 2020. (08-11-2019) ENHR és la xarxa d’investigadors experts en habitatge més gran d’Europa. https://www.enhr.net

Partner internacional

La Càtedra UNESCO de l’Habitatge de la URV serà un dels partners internacionals del projecte “La sistematització dels smart contracts dins de la teoria del dret contractual clàssic” del Departament de Dret Civil de la Universitat de Malta, Gràcies al suport del Dr. Kur tXerri, aquest departament ha obtingut una ajuda del Research Grant Committee (Comitè d’ajudes a la recerca) de la mateixa Universitat, per a dur a terme una recerca sobre els efectes jurídics dels protocols informàtics que contenen acords d’aplicació immediata o executables parcial o totalment. Aquest projecte de recerca es desenvoluparà al llarg de dos anys i la Càtedra, com partner, s’involucrarà en les seves diverses fases.
https://www.um.edu.mt/newspoint/news/features/2019/10/universityofmaltaresearchfundawards