Ciència en 1 minut

Què són las tinences intermèdies?

 

https://www.youtube.com/watch?v=boOnX5sR-Do&list=PL8yyYJSAXdwlU48Bau0IcC8Jhud-tSy97&index=17&t=0s

http://housing.urv.cat/portada/recerca/projectes/propietat-compartida-i-propietat-temporal-tinences-intermedies/

 

 

Institut Cerdà

L’Institut Cerdà, juntament amb Barcelona Global, ESADE, La Vanguardia i Sogeviso van organitzar el 26 de març passat 2019, sota la direcció de Joan Clos, exalcalde de Barcelona i exresponsable d’ONU Habitat, la Jornada “Habitatge assequible: el paper de l’urbanisme i de l’administració local “, en la qual va ser convidat a intervenir el Dr. Sergio Nasarre. Dividit en tres panells (Reptes de l’habitatge: habitatge assequible, Alternatives d’accés a l’habitatge assequible: la col·laboració publicoprivada i el Finançament i l’habitatge assequible), la qualitat de les ponències va ser elevada i el debat intens. La Jornada es va clausurar amb la intervenció dels candidats a l’Alcaldia de Barcelona.

https://www.icerda.org/cat/noticies/n/199

Workshop internacional

El Dr. Héctor Simón ha participat al Workshop internacional “EU Economic Governance and the Charter of Fundamental Rights” abordant la problemática dels préstecs dubtosos per part de les institucions europees i la possible influència de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea. El Workshop va tenir lloc a a Dublín el divendres 22 de març en el marc d’un projecte europeu liderat pel Dr. Padraic Kenna.

Reunió del Comitè de Coordinació de l’European Network for Housing Research

Durant els dies 22 i 23 de març va tenir lloc a Barcelona la reunió del Comitè de Coordinació de l’European Network for Housing Research (ENHR), la major xarxa d’investigadores sobre habitatge a Europa, en la qual va participar el Dr. Sergio Nasarre. Allà es van discutir els nous estatuts de l’entitat i es van presentar els preparatius que s’estan duent a terme per al Congrés internacional  ENHR2019 a Atenes i per ENHR2020 a Nicòsia, i alhora de decidir la seu de ENHR 2021.

Entrevista

Entrevista al Dr. Héctor Simón a la radio.

https://www.esplugafmradio.info/blog/2019/03/22/augmenta-gairebe-un-20-el-preu-del-lloguer-dhabitatges-a-lespluga-i-a-montblanc-en-tres-anys/

 

Congrés Construint el Dret a l’Habitatge

En el marc dels processos d’implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i de la Nova Agenda Urbana, s’organitza l’esdeveniment “Construint el Dret a l’Habitatge”, un fòrum de discussió que serà propici per a avaluar l’estat del reconeixement del dret a l’habitatge com a dret fonamental de l’ésser humà, així com l’avanç dels preceptes i objectius sorgits de les Agendes Internacionals en relació a la temàtica.

http://www.construyendoelderechoalavivienda.es

 

Conferència

El 19 de març, el Dr. Sergio Nasarre fou convidat a la Universitat de Girona a impartir una sessió sobre economia col.laborativa, habitatge i turisme.

Participació a la Jornada Immobiliària

La Dra. Rosa Maria Garcia Teruel ha participat a la Taula 2 sobre el futur del mercat de lloguer en la Jornada Immobiliària organitzada pel Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona. En la seva ponència, la investigadora de la Càtedra va exposar les novetats de la Llei d’Arrendaments Urbans i quines són aquelles reformes del lloguer necessàries per a fer d’aquesta forma de tinença una alternativa real a la propietat.

Ponència en una Jornada sobre ocupacions il·legals d’habitatges

El Dr. Hèctor Simon va participar el dijous 14 de març a la jornada “Els límits de l’habitatge: quan habitar esdevé ocupar”, organitzada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb la ponència “L’ocupació il·legal d’habitatges i els drets fonamentals en conflicte “. A la Jornada també es va abordar la protecció processal i penal dels propietaris i el paper que han de jugar les administracions públiques.