Agenda

Per tal d’estar al corrent de les activitats de la Càtedra, també podeu descargar-vos la publicació periòdica “Agenda de vivienda”.

http://housing.urv.cat/agenda/

Infovivienda

Infovivienda.es és una web impulsada per la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili que té la vocació de posar a disposició de la ciutadania informació pràctica però rigorosa  sobre les diferents formes de tinença de l’habitatge (propietat i hipoteca, lloguer i tinences intermèdies) i de la l’habitatge com a dret humà en forma de Q&A.

http://www.infovivienda.es

Congrés nacional

El Dr. Sergio Nasarre va ser convidat com a ponent al IV congrés nacional sobre “Titulitzacions i abusos bancaris”, organitzat pel Cabildo de Gran Canària i l’associació AHINOR al municipi de Teror. El Dr. Nasarre va desenvolupar la seva ponència sobre la recent Llei de 21-2-2019 de contractes de crèdit immobiliari, on va destacar les seves mancances, especialment pel que fa a la protecció precontractual del consumidor hipotecari en relació amb el que disposa la Llei catalana 20 / 2014. La intervenció va anar seguida d’un interessant debat.

UNI Habitat

La Càtedra promou la implementació de la Nova Agenda Urbana i el desenvolupament sostenible 2030.

Més la informació:

http://uni.unhabitat.org/universities-supporting-the-implementation-of-sdg11-and-nua/

Publicació del Catàleg de serveis per a persones sense llar a Tarragona

Ja s’ha publicat el Catàleg de serveis per a persones sense llar, el qual permet identificar tots els agents i els recursos disponibles per a les persones sense llar a la ciutat de Tarragona. Aquest Catàleg ha estat impulsat i realitzat per la Xarxa d’Atenció Integral de Persones Sense Llar de Tarragona, de la qual la Càtedra en forma part i en aquest cas concret n’ha redactat la Introducció. Aquesta Xarxa, impulsada per l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) i constituïda per representants tant de l’Administració́ com de les entitats socials i del sector universitari neix el 2017 fruit d’un neguit i d’una necessitat de donar al sensellarisme la prioritat en les polítiques socials que mereix.

Pot consultar-se el catàleg aquí: https://www.tarragona.cat/serveis-a-la-persona/serveis-socials/observatori-social-de-la-ciutat-de-tarragona/eines-per-l2019accio/fitxers/altres-pdf/cataleg

Publicat l’informe de la Comissió Europea sobre com millorar l’eficiència energètica de les comunitats de propietaris

En aquest informe es revisen els obstacles jurídics, de gestió i administratius en edificis multipropietats en 7 Estats membres seleccionats i s’identifiquen bones pràctiques que ajuden a superar els problemes identificats en aquests Estats membres. La informació es recull a través d’un qüestionari distribuït a experts nacionals i d’eficiència energètica a nivell nacional amb l’objectiu d’aprofundir en la nostra comprensió sobre les implicacions legals de la propietat actual i l’estructura de gestió de cada país i identificar polítiques d’eficiència energètica que afavoreixin inversions en aquest camp. . També es va organitzar un taller al novembre de 2017 a Brussel·les amb l’objectiu de tractar aquests temes amb més detall i elaborar recomanacions sobre la política sobre com revisar els actes de condominis i de lloguer existents per fer-los més propensos a les actualitzacions i inversions d’eficiència energètica en edificis d’apartaments. El Dr. Sergio Nasarre ha contribuït a l’informe amb el sistema espanyol.

Pot trobar-se en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/energy-efficiency-upgrades-multi-owner-residential-buildings-review-governance-and-legal-issues-7-eu?fbclid=IwAR2nLCikCwosJ5VH4osNhRaX6HYwcb4QZrnFUtTRAGkF-SNsNliOnGObluI

Assistència a la Jornada “La llar és la clau”

El Dr. Héctor Simón va assistir el dimecres 13 de febrer a la Jornada “La llar és la clau”, que es va celebrar al Museu Picasso de Barcelona i a on es va presentar l’últim informe de Càritas Diocesana de Barcelona sobre exclusió residencial. L’acte va comptar amb la participació del Dr. Padraic Kenna, Lecturer en la National University of Ireland, i de diversos experts, com Javier Burón, Gerent d’habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, Guillem Fernández, economista i doctor en polítiques públiques, Joan Batlle, Director de programes socials de l’Agència Catalana de l’Habitatge, i Pablo Feu, Advocat expert en dret urbanístic i d’habitatge, que van debatre sobre “L’habitatge com a nou pilar de l’Estat de Benestar”.

II Congrés Nacional del Dret de la Discapacitat

Els dies 6, 7 i 8 de febrer va tenir lloc el II Congrés Nacional del Dret de la Discapacitat que es va celebrar al Palau de Congressos Baluarte de Pamplona. Els cinc panells de ponències van destacar per la seva qualitat, abordant amb valentia el repte que representa l’adaptació de la legislació espanyola al model social de la discapacitat que consagra la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, en vigor des de 2008.

El president de la Comissió de Codificació del Codi Civil Espanyol, Sr. Antonio Pau, va relatar les dificultats que havia generat l’elaboració de l’Avantprojecte de Llei per a la modificació del Codi Civil espanyol, en tramitació parlamentària i diferents investigadores com les Drs. Cristina Guilarte, Patricia Cuenca o Esperanza Alcaín, entre d’altres, van posar de manifest els principals reptes a superar de forma conjunta per tots els operadors jurídics i la societat en el seu conjunt. El Dr. Javier Miranda, en la seva condició d’amfitrió, va presentar un estudi sobre l’accessibilitat i el desfasament existent entre la norma i la seva aplicació.

El nostre company de la Cátedra, el Sr. Andrés Labella va fer una comunicació sobre el paper que poden jugar els entorns comunitaris com a alternativa a la institucionalització, així com per evitar la solitud i l’aïllament social de les persones en situació de dependència. Aquesta investigació està alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

Enllaç: https://derechoydiscapacidad.vitaesoftweb.com/

Diari de Tarragona

OPAS jurídicas e inseguridad jurídica.
Federico Adan, Diari De Tarragona, 10/02/2019

Article

Reformulació del concepte d’habitatge en un Registre de la Propietat del Segle XXI adaptat a les necessitats socials.