Reconeixement als partners pel 5 anys de la Càtedra

La Càtedra UNESCO d’Habitatge ha reconegut als seus partners l’haver-la acompanyat durant aquest temps i ho ha simbolitzat amb una peça dissenyada per l’artista Antonio Gómez, que recull la insignia de la Càtedra, juntament amb el de la Universitat Rovira i Virgili i el de la UNESCO en un context de ferro, ciment i pedra de Tarragona.

 

Seminaris del Màster en Dret de l’Empresa i la Contractació

El dilluns 17 de desembre van tenir lloc els Seminaris de l’assignatura “Noves Perspectives del Dret Contractual” en el marc del Màster en Dret de l’Empresa i la Contratació que ofereix la Universitat Rovira i Virgili, on imparteixen docència alguns investigadors de la Càtedra. El tema tractat pel ponent invitat, el Sr. Pedro Soler Dorda, notari de Salou, va ser el rol del notari en la contractació amb consumidors.

Taula rodona sobre la reforma de la Llei d’arrendaments urbans

La Dra. Elga Molina Roig va participar en la taula rodona sobre la reforma de la Llei d’arrendaments urbans que es va celebrar en la Jornada específica en materia d’habitatge organitzada el dia 13 de novembre pel Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona.

Ponència del Prof. Nasarre a la Universitat de Pisa

El passat 14 de desembre el Prof. Nasarre va impartir la conferència “Més enllà de la propietat: contractes habitacionals exitosos i tinences intermèdies en una perspectiva comparada” a la Facultat de Dret de la Universitat de Pisa, compartint intervencions amb la Prof. Elena Bargelli i el Prof. Teresio Poggio. El seminari, presidit pel Prof. Padovani, se celebrava per discutir la marxa de la Llei d’arrendaments urbans italiana de 1998 en els últims 20 anys.

La Càtedra UNESCO d’habitatge fa 5 anys

La Càtedra UNESCO d’habitatge fa 5 anys i ho ha celebrat el dia 12 de desembre amb tots els partners i els investigadors al Seminari. Ens ha acompanyat la Rectora de la URV i hem donat la benvinguda a un nou partner: la Fundació Mútua de Propietaris.

Lurdes Quintero Gallego, alumna del diploma de postgrau en mediació de la Càtedra UNESCO d’habitatge guanya el II Premi CEPAC

Lurdes Quintero Gallego, estudiant del diploma de postgrau en

mediació de la Fundació URV i la Càtedra UNESCO d’habitatge, ha estat guardonada amb el II Premi CEPAC per a treballs de final de grau i final de postgrau de tema casteller, amb el seu projecte “Mediació castellera”.

http://www.cepac.cat

https://www.tarragona.cat/cultura/noticies/noticies-2018/lurdes-quintero-guanya-el-ii-cepac-amb-un-treball-sobre-mediacio-castellera

Gentrificació en grans ciutats

La Gentrificació és un fenomen que substitueix o expulsa del centre urbà a la classe més feble econòmicament parlant. És producte de les estratègies especulatives del sector immobiliari i de les noves demandes de les classes amb més poders adquisitius. El seu desenvolupament pot atribuir-se a la manca de polítiques públiques de control dels preus dels habitatges i a la debilitat de les normatives ja que aquestes no tenen mesures que garanteixin ciutats diversificades a les quals puguin accedir  la població en general.

RODRÍGUEZ, Maridalia,   “Gentrificación en grandes ciudades” (Diari de Tarragona, 03/12/2018)

Assistència a un Workshop Internacional- Universitat de Cambridge

El Dr. Héctor Simón va assistir els dies 3 i 4 de desembre al Workshop “Designing appropriate and affordable settlements”, que va organitzar el Centre of Development Studies & Department of Land Economy de la Universitat de Cambridge i que va comptar amb la participació de Geoffrey Payne, expert en desenvolupament urbanístic que ha assessorat organitzacions internacionals com el Banc Mundial o UN-Habitat. El Workshop va consistir en preparar propostes de desenvolupament socialment acceptables, econòmicament viables i ecològicament sostenibles per a un lloc específic (Smailia, Egipte).

Article presentat al congrès internacional Blockchain, Public Trust, Law and Governance

La Dra. Rosa Maria Garcia Teruel, investigadora postdoctoral de la Càtedra UNESCO d’habitatge, ha participat i presentat un article al congrès internacional Blockchain, Public Trust, Law and Governance, que va celebrar-se el passat 29 i 30 de novembre a Groningen (Països Baixos). L’article que va presentar es titula “The blockchain technology in European real estate conveyancing” i versa sobre els reptes i oportunitats que presenta la nova tecnologia blockchain en el sector de l’habitatge.

Es publica una proposta per reformar l’arrendament d’habitatge d’acord amb els sistemes europeus

La Dra. Elga Molina Roig, investigadora de la Càtedra UNESCO d’habitatge de la URV, publica la seva tesi doctoral “una nova regulació de l’arrendament d’habitatge en un context europeu”. En aquest llibre es porta a terme un estudi crític del contracte d’arrendament d’habitatge vigent a Espanya i es proposa una nova normativa, la qual es considera imprescindible per corregir les disfuncions existents en el mercat de lloguer (taxa més baixa d’Europa occidental, ampli mercat negre, inassequibilitat) i, en concret, perquè serveixi com a alternativa real (i no merament friccional) a la propietat com a forma d’accés a l’habitatge. El model funcional que proposem persegueix, d’una banda, l’estabilitat (fomentar els contractes indefinits), l’assequibilitat (promoure sistemes de renda referenciada) i la flexibilitat (facilitar el desistiment i el sotsarrendament) de l’arrendatari; i, d’altra banda, la rendibilitat (sistemes de renda referenciada a preus de mercat), les garanties i la seguretat (dipòsits, assegurances de caució o una possible penyora legal) de l’arrendador. Per a això, s’atén al dret històric, al dret positiu i al dret comparat dels països amb menor (Grècia, Portugal, Itàlia, Malta i Espanya) i major taxa de lloguer d’Europa (Alemanya, Suïssa i Àustria). A més, per reinterpretar aquesta normativa d’acord al dret a l’habitatge, hem analitzat la raonabilitat i la proporcionalitat de les mesures que es proposen per buscar un equilibri entre els drets i les obligacions de les parts.