La fiscalitat de les operacions immobiliàries

La Dra. Estela Rivas ha impartit el curs sobre “La fiscalitat de les operacions immobiliàries” els dies 15, 22 i 29 a Barcelona. El curs està organitzat per la Diputació de Barcelona per formar als professionals de les administracions locals vinculats a la prestació dels serveis locals d’habitatge

Concessió d’un nou projecte de recerca

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada ha concedit finançament a la Càtedra UNESCO d’habitatge per a un nou projecte de recerca interdisciplinari titulat “La tokenització de drets reals en la regulació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya”. Aquest projecte de recerca se centra en l’anàlisi de la nova pràctica tecnològica de crear unes fitxes virtuals, els tokens o colored coins, que representen la propietat o drets reals sobre béns immobles al món virtual i la seva incidència en el Dret civil català.

Assistència a la reunió anual del Projecte d’Investigació de la Open Society Foundations sobre pràctiques abusives dels prestamistes

El Dr. Héctor Simón va assistir els dies 22 i 23 de novembre de 2018 a la reunió anual del Projecte “Abusive Lending Practices”, que coordina la Open Society Foundations i que es va celebrar a la ciutat de Lisboa. Aquest projecte combina litigis estratègics, advocats, recerca empírica i empoderament jurídic per a garantir que els Estats protegeixen els drets humans dels deutors hipotecaris en els casos de la pèrdua de la possessió de l’habitatge.

El Prof. Dr. Sergio Nasarre i Gemma Caballé van assistir a les VIII Jornades de Lletrats del COAPI

El divendres 23 de novembre el Prof. Dr. Sergio Nasarre i la investigadora predoctoral Gemma Caballé van assistir a les VIII Jornades de Lletrats del Consell General de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària (COAPI) que va tenir lloc a Madrid. Els investigadors de la Càtedra van ser ponents convidats per explicar els nous reptes del sector de l’habitatge des d’una perspectiva europea, així com també els nous reptes de la professió de la intermediació immobiliària a Espanya.

La investigadora Gemma Caballé assisteix a un curs CRS

El 22 de novembre de 2018, la investigadora de la Càtedra Gemma Caballé, que realitza la tesi doctoral sobre els nous reptes de la intermediació immobiliària, va assistir al curs CRS (Council of Residential Specialists) organitzat pel Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Tarragona i impartit pel Sr. Leopold Roca, membre del CRS Espanya. En el curs es van explicar les millors tècniques i pràctiques perquè els agents immobiliaris puguin oferir millors serveis al comprador i al venedor d’un habitatge.

Graduació de doctors/es a la Universitat Rovira i Virgili

El passat 20 de novembre de 2018 es va celebrar a l’Aula Magna del Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili l’acte de graduació dels doctors i doctores del curs 2017/2018. En aquesta promoció es van graduar dues investigadores de la Càtedra UNESCO d’Habitatge: la Dra. Elga Molina que va defensar la tesi “Una nueva regulación para los arrendamientos de vivienda en un contexto europeo” i la Dra. Rosa M. Garcia que va defensar la tesi titulada “La sustitución de la renta por la rehabilitación o reforma de la vivienda en los arrendamientos urbanos”, les dues sota la direcció del Prof. Dr. Sergio Nasarre.

La Generalitat de Catalunya per mitjà del Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT) engega el procés d’adaptació legislativa a la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat

El dia 16 de novembre va tenir lloc a la seu de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, la sessió inaugural de la taula tècnica per aconseguir l’adaptació de l’ordenament jurídic català a la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat aprovada per l’Organització de les Nacions Unides, el 13 de desembre de 2006, ratificada per Espanya i per la Unió Europea.

El nostre company Andrés Labella s’ha incorporat a l’equip de treball, proposat a instància de les entitats Cocemfe Catalunya i Dincat, amb la finalitat de centrar la mirada sobre el dret privat, especialment sobre les qüestions relatives al dret a la vida independent i en comunitat recollit a l’article 19 de la Convenció i tot el que comporta relacionat amb l’habitatge i les mesures de protecció, tant personals com físiques.

En aquest sentit, la principal intenció serà oferir propostes per tal que el nou ordenament suprimeixi la terminologia feliçment superada i modifiqui els articles que provoquen una discriminació. Pel que respecte al contingut material del dret a la vida independent es proposarà que la nova legislació civil reculli els elements bàsics per la configuració dels entorns comunitaris com a xarxa de suport, contra l’aïllament social, i per afavorir la conciliació de la vida familiar i laborar, des d’una perspectiva de gènere i de sostenibilitat de les ciutats i comunitats.

Nou membre acadèmic de la European Federation for Living (EFL)

La Càtedra UNESCO d’Habitatge ha estat acceptada com a nou membre acadèmic de la European Federation for Living(EFL) i es converteix en la primera incorporació espanyola de la mateixa. Aquesta Xarxa Europea compta actualment amb 60 membres, els quals representen a 14 països europeus i més d’ 1,2 milions d’habitatges a Europa. La gran peculiaritat d’aquesta xarxa és la seva estructura única, la qual combina organitzacions i associacions d’habitatge amb altres agents privats del mercat i amb universitat i altres xarxes de recerca.

Es tracta d’una xarxa molt activa gràcies a la seva composició, on es desenvolupen projectes (ex. en temes de TI per aconseguir una vida independent; fusions, integració post-fusió i aliances estratègiques d’entitats gestores d’habitatge social i en relació a la reutilització de materials de construcció basant-se en l’economia circular) que precisament sorgeixen de necessitats detectades pels propis agents del sector i els resultats dels quals tenen un impacte directe en ell. També compta amb diversos Grups de Treball que es reuneixen periòdicament per compartir el coneixement i les bones pràctiques de temes concrets, com l’esfera més social de la gestió d’habitatge, l’eficiència energètica, la introducció de la digitalització en els proveïdors d’habitatge, les vies de finançament i d’inversió que ofereix el sector i l’accés a l’habitatge de la gent gran. A més a més, es realitzen al llarg de l’any conferències, seminaris i jornades, on els diferents membres posen en comú idees, necessitats, coneixements, expertesa i resultats d’investigació.

Així, la Càtedra podrà nodrir-se de tot aquest coneixement generat i al mateix temps pot aportar coneixement i resultats fruit de la seva extensa recerca en el camp de l’habitatge. A més, aquesta combinació de proveïdors d’habitatge, empreses privades, universitats i xarxes de recerca facilitarà la posada en pràctica de dos dels seus pilars fonamentals com són la transferència de coneixements i l’impacte social.

Pot trobar-se més informació sobre la European Federation for Livinga https://www.ef-l.eu

Assistència al “I Encuentro de la Red Leonardo” – Fundació BBVA

El Dr. Héctor Simón va assistir al “I Encuentro de la Red  Leonardo”, que agrupa els becaris de les diferents àrees científiques que han estat beneficiaris d’una Beca Leonardo en els últims cinc anys. El Dr. Simón va ser beneficiari d’una beca en la convocatòria de 2015 per a l’estudi de “La optimització de la hipoteca inversa des de la perspectiva europea i nord-americana”. La constitució d’aquesta xarxa, a iniciativa de la Fundació BBVA, pretén donar visibilitat  a la recerca dels investigadors que la formen. Més informació a la plana web https://www.redleonardo.es.

Sergio Nasarre pronuncia la conferència “Tinences de l’habitatge i la seva assequibilitat” al 3er Fòrum d’Habitatge Assequible a Luxemburg

L’Institut de Recerca Socioeconòmica de Luxemburg (LISER) ha organitzat els dies 12 i 13 de novembre el 3er Fòrum d’Habitatge Assequible que va ser organitzat per primera vegada a Suïssa. En aquesta ocasió, la conferència inaugural la va presentar el Dr. Nasarre i va versar sobre la recerca de noves formes de tinença de l’habitatge o reformulació de les actuals per evitar el sobreendeutament familiar i les conseqüències del mateix. La autoconstrucció, l’economia col·laborativa i l’habitatge social han estat temes tractats al Fòrum. El fòrum ha comptat amb participants i presentacions d’onze països.