Participació del Prof. Dr. Sergio Nasarre en la segona edició de speakeasy: usos i consums de l’habitatge

El dijous 12 d’abril, el Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar, director de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV, va ser convidat a participar en la segona edició de Speakeasy que va tenir lloc a Travessera de Gràcia; (Barcelona). Aquest acte va ser organitzat per l’agència Inmobiliaria Monapart Barcelona, i va comptar amb la participació d’actors importants en el sector de l’habitatge que van debatre sobre qüestions d’actualitat dels usos i consums de l’habitatge.

Participació de diversos investigadors de la Càtedra a la jornada de formació de la Fundació Mambré.

El dijous 12 d’abril va tenir lloc a la Sala Calidoscopi del Centre Cívic Convent de Sant Agustí (Barcelona) una jornada de formació, en noves formes d’accés a l’habitatge organitzada per la Fundació Mambré. La jornada va ser inaugurada pel Sr. Manuel Lecha, President de la Fundació Mambré. La primera part va constar de tres ponències en les quals es van tractar l’accés a l’habitatge, el contracte de lloguer i la masoveria urbana, i les bones pràctiques en la gestió d’habitatges socials, que foren impartides respectivament pel Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar, Catedràtic de Dret Civil i Director de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV, en segon lloc per la Dra. Rosa Maria Garcia Teruel, investigadora postdoctoral de la Càtedra UNESCO d’Habitatge, i per la Sra. http://ramfarms.com/sites/blog/index.php?=cialis-tadalafil-20mg-sale Núria Lambea Llop, investigadora predoctoral de la Càtedra UNESCO d’Habitatge. L’última part de la jornada va constar d’un debat i posada en comú sobre el funcionament actual de la Fundació Mambré i el plantejament de propostes de línies a seguir de cara al futur.

Celebració del 13è workshop interdisciplinar: Dret a l’habitatge, protecció internacional dels deutors hipotecaris i habitatge i ciutadania.

El dimarts dia 10 d’abril va tenir lloc al Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili el 13è workshop interdisciplinar: ‘’Dret a l’habitatge, protecció internacional dels deutors hipotecaris, i habitatge i ciutadania’’, organitzat per la Càtedra UNESCO d’Habitatge en la que hi van participar diversos experts, professionals i acadèmics.

El workshop va comptar amb la primera ponència a càrrec de la Dra. Immaculada Ribas Algueró, Directora dels Serveis Jurídics de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en la qual es va tractar la Llei 8/2007 i altres modificacions i normes posteriors en matèria del dret a l’habitatge. En la segona ponència impartida pel Dr. Federic Adàn Doménech, Professor Agregat de Dret Processal de la URV i investigador de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV, es va analitzar la problemàtica judicial de les clàusules sòl en la relació entre consumidors i entitats bancàries. Finalment la última ponència fou impartida per la Dra. Diana Marin Consarnau, Professora de Dret Internacional Privat de la URV, sobre les golden visa, els drets de residència i nacionalitat com a fórmula per a la captació d’inversió immobiliària estrangera. La jornada va finalitzar amb una taula rodona on els participants van poder debatre els temes presentats.

Jornada sobre el Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona

El 28 de febrer de 2018 va tenir lloc a la seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona la ”Jornada sobre modificacions del Llibre VI del Codi Civil de Catalunya”, a la qual van assistir més de setanta persones. El Dr. Héctor Simón Moreno, investigador de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i professor de dret civil d’aquesta universitat, va tractar el nou règim del contracte de compravenda i del contracte de mandat en el Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya.