El Dr. Sergio Nasarre, representant d’una COST action d’Espanya

El Dr. Sergio Nasarre és nomenat representant de la COST action From Sharing to Caring, que acollirà la xarxa de recerca COST en temes d’economia col·laborativa al nostre Estat. Més informació al següent enllaç: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16121