Reconeixement de la UNESCO a la Càtedra d’habitatge

La UNESCO ha reconegut a la Càtedra d’habitatge com la primera Càtedra UNESCO del món en matèria del Dret a l’habitatge. La presentació oficial com a Càtedra UNESCO es realitzarà el dia 16 de febrer, amb la participació del Prof. Dr. Federico Mayor Zaragoza. El programa està disponible al següent enllaç.

La Generalitat accepta les propostes de la Càtedra d’habitatge en matèria d’arrendaments

La Generalitat, després de les diverses reunions durant set mesos amb els principals experts en matèria d’habitatge, ha acceptat les propostes de la Càtedra d’habitatge, amb l’especial participació del director de la Càtedra, Sergio Nasarre, i la investigadora Elga Molina, per crear uns principis d’arrendaments urbans que han de regir a Catalunya. Entre algunes de les propostes acceptades es troba la regulació de lloguers de llarga durada, més corresponsabilitat de l’arrendatari en la conservació de l’habitatge i la creació d’un índex de referència dels preus dels lloguers a preu de mercat.

Publicació del llibre sobre propietat compartida i temporal

Els investigadors de la Càtedra d’habitatge han participat en la redacció del primer llibre sobre els aspectes jurídics i econòmics de la propietat compartida i temporal. Disponible a aquest enllaç.

Reportatge de la Càtedra d’habitatge al Diari de Tarragona

El Diari de Tarragona fa un reportatge de la Càtedra d’habitatge per la seva participació com a experts en la redacció dels principis d’arrendaments urbans d’habitatge a Catalunya.