In Search of a European Housing Solutions Platform

El Dr. Héctor Simón va participar el passat 15 de desembre a la trobada “In Search of a European Housing Solutions Platform”, organitzat per Friends of Europe en col·laboració amb la Fondation Abbé Pierre i FEANTSA. Aquest ha estat el primer pas per a l’establiment d’una European Housing Solutions Platform amb vista a desenvolupar solucions innovadores d’habitatge més enllà de les intervencions polítiques tradicionals, centrades en la provisió d’habitatges socials i subsidis d’habitatge. Per tant, l’objectiu principal és el desenvolupament i la discussió d’enfocaments creatius i alternatius en relació a l’habitatge assequible.

European Summit on Digital Innovation for Active & Healthy Ageing

Els dies 6 i 7 de desembre va tenir lloc l’European Summit on Digital Innovation for Active & Healthy Ageing; Healthy Ageing, a Brussel·les organitzada per la Comissió Europea. S’hi va debatre sobre les noves tedències tecnològiques i les línies generals a seguir a Europa (Blueprint). A més dels debats on van participar empreses, organismes públics i universitats, va tenir lloc la presentació dels diferents grups de treball: prevenció de caigudes, fragilitat i declivi funcional, integració de sistemes de cura, solucions TIC per a vida independent i ambients i ciutats amigues. També es va premiar a les ciutats i regions d’Europa que porten programes importants en envelliment actiu i innovació tecnològica. Algunes d’elles com Terrassa premiada amb una estrella, Barcelona, i a Catalunya se li van concedir les 4 estrelles.

El Dr. Héctor Simón realitza una estada de recerca a la Universitat de Birmingham

El Dr. Héctor Simón va realitzar una estada de recerca a la Universitat de Birmingham del 5 al 8 de desembre en el marc del Projecte d’Investigació sobre la hipoteca inversa, finançat per la Fundació BBVA. El Dr. Simón va tenir l’oportunitat de entrevistar-se amb la Dra. Lousie Overton, Teaching Fellow del Department of Social Policy and Social Work a la School of Social Policy, per debatre sobre el funcionament dels productes de mobilització de capital al Regne Unit i el seu potencial paper en el sosteniment de l’Estat del Benestar.

La investigadora predoctoral Núria Lambea participa al Workshop “Affordable Housing Hub” al ETH Zürich

La investigadora predoctoral Núria Lambea va participar al Workshop “Affordable Housing Hub”, organitzat pel Centre de Recerca ETH CASE de la Universitat ETH Zürich, els dies 20 i 21 d’octubre de 2016, en el qual van participar tant investigadors de tota Europa experts en la matèria com també professionals en aquest camp, dotant a la Jornada d’un caràcter tan teòric com pràctic. Aquest era el primer Workshop celebrat per aquesta nova Xarxa d’habitatge assequible, la qual té previst reunir-se periòdicament per debatre el tema d’habitatge assequible des d’un punt de vista multidisciplinar (arquitectura, urbanisme, polítiques públiques, dret, sociologia, etc.).

Consultar programa de la jornada aquí.