La Càtedra d’Habitatge URV participa a Habitat III, el congrés internacional convocat per les Nacions Unides en temes d’habitatge

El director de la Càtedra d’Habitatge de la URV, el Dr. Sergio Nasarre, i la subdirectora del mateix, la Dra. Estela Rivas, han viatjat fins a Quito (Equador) per tal de participar al tercer congrés de les Nacions Unides sobre Habitatge i Desenvolupament Sostenible.

Hàbitat III és una conferència que se celebra cada 20 anys i reuneix a actors urbans, governs, autoritats locals, societat civil, sector privat i institucions acadèmiques. El seu principals objectiu és debatre sobre els desafiaments de la urbanització a escala mundial i tractar d’aportar solucions i trobar oportunitats en la implementació dels anomenats “objectius de desenvolupament sostenible”.

El seu objectiu és reforçar el compromís global amb la urbanització sostenible i centrar-se en la implementació d’una “Nova Agenda Urbana”, sobre la base de tot el que ha succeït des de l’Agenda sorgida a la conferència anterior (Habitat II). Per aconseguir-ho, durant el transcurs d’aquesta edició es buscarà el compromís polític renovat sobre el desenvolupament urbà sostenible, s’avaluaran els reptes assolits a dia d’avui, es buscaran mecanismes per fer front a la pobresa i s’identificaran els reptes emergents. La conferència ha de genera un document concís, amb visió de futur i orientat als resultats.

Els Drs. Nasarre i Rivas impartiran dues conferències sobre l’accés a l’habitatge a Europa, lloguers i la seva tributació. Aquestes tindran lloc en el context de les activitats organitzades pel Govern espanyol i la Generalitat de Catalunya.

Al Congrés Habitat III hi assistiran 46.000 persones i es discutiran les polítiques d’habitatge a nivell mundial dels propers 20 anys.

La participació a la conferència Habitat III forma part d’aquesta vocació internacional que té la Càtedra d’Habitatge. Durant els seus tres anys de funcionament, la Càtedra ha desenvolupat 14 projectes nacionals i internacionals, i ha publicat més de 60 treballs en cinc països. També ha impulsat i ha contribuït a elaborar 5  lleis i ha impartit més de 120 conferències en 20 països diferents.

La Càtedra d’Habitatge participa al ”United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development”

El Dr. Sergio Nasarre i la Dra. Estela Rivas,  participaran del 17 al 20 d’octubre de 2016 al ‘‘United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development” organizat per HABITAT III i United Nations que se celebra a Equador, on es marcaran les polítiques d’habitatge a nivell mundial per als propers anys.

Per a més información fer click aquí.

La Càtedra d’Habitatge de la URV ha organitzat una reunió de treball per a plantejar la creació d’una formació universitària

 A la reunió han assistit més de 30 professionals del sector de l’habitatge i ha servit per a detectar les mancances formatives dels sector i conèixer els potencials continguts d’aquest nou ensenyament. 

Aquesta tarda, el Campus Catalunya ha acollit una reunió organitzada per la Càtedra d’Habitatge de la URV per tal de valorar la creació d’una formació universitària homologada en estudis d’habitatge pensada per a professionals actuals i futurs, en un camp on històricament, i en general, hi ha una mancança de formació reglada.

La trobada ha comptat amb més de 30 professionals del sector, que s’han dividit en 6 grups de treball diferenciats: APIs, Administradors de Finques i Cambres de la Propietat; Arquitectes, Promotors i Constructors; Notaris i Registradors; Gestors d’habitatges públics i privats; Acadèmics especialitzats i un sisè de Pedagogs SRE. Durant més de 2 hores els participants han analitzat el possible contingut que hauria d’incorporar aquesta formació, assistits pels pedagogs del Servei de Recursos Educatius de la URV. Entre les qüestions treballades destaquen el nom que hauria de rebre aquesta formació, les competències dels alumnes i el públic objectiu.

La idea de crear una possible formació acadèmica basada en l’habitatge, sorgeix del si d’una tesi elaborada per la pròpia Càtedra d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili on s’evidencia la necessitat de vertebrar i professionalitzar un sector que en els darrers anys s’ha convertit en una de les principals problemàtiques socials i que ha requerit de nombrosos estudis i solucions, tant per part del sector públic com del sector privat.

Per al Dr. Nasarre, director de la Càtedra d’Habitatge “aquesta reunió entre el sector privat i la universitat és una demostració de que hi ha espais formatius que no estan coberts i on la Universitat ha de donar resposta per a formar a futurs treballadors en aquest àmbit. Volem liderar una oferta formativa universitària de qualitat per als professionals del sector immobiliari basada en la nostra recerca”.