Conferència de Tinences Intermèdies al Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona

Ahir, 25 de febrer de 2016, el Dr. Sergio Nasarre va participar a la Jornada sobre les tinences intermèdies organitzada pel Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona, impartint la conferència Les noves formes de propietat en el codi civil de Catalunya: La propietat compartida i la propietat temporal a la propietat horinzontal.

La conferència va versar sobre la posada en pràctica de la llei 19/2015 de modificació del Codi Civil de Catalunya que regula les tinences intermèdies en l’àmbit de la propietat horitzontal. Es van tractar, entre d’altres aspectes, qüestions relatives al repartiment de despeses, com queda l’afectació legal en cas de reversió i disposició, com i qui prenen els acords en la junta de propietaris, etc. La jornada es va dur a terme a la Sala d’actes del Col·legi d’administradors de Tarragona, comptant amb nombrosos assistents, entre ells molts col·legiats, interessats en portar a la pràctica les tinences intermèdies.

Durant la conferència el Dr. Nasarre va estar acompanyat pel president del Col·legi d’Administradors de Tarragona, Sr. Esteve Martí, i de diferents membres de la Càtedra d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili.

Beca predoctoral AGAUR

A la investigadora predoctoral de la Càtedra d’habitatge Núria Lambea li ha estat concedida una beca predoctoral de la Generalitat de Catalunya, a través de l’AGAUR. Aquesta beca, que finança un contracte predoctoral durant tres anys, es destinarà a la seva recerca sobre models de gestió d’habitatge social.