Invitació a la Comissió Europea

El Prof. Sergio Nasarre Aznar, Catedràtic de Dret Civil i Director de la Càtedra d’Habitatge URV, ha estat convidat per la Comissió Europea (Dirección General d’Estabiliat financera, serveis financers i mercats de capitals) a participar com a ponent al Congrés Internacional sobre Cèdules hipotecàries a celebrar el proper 1 de febrer per a que infomi sobre la conveniència una harmonització de les cèdules hipotecàries a Europa doncs, tot i ser un producte financer molt robust, té algunes mancances, com és l’impacte negatiu de la crisi que algunes cèdules hipotecàries nacionals han patit, entre elles les espanyoles, i que només alguns països n’estan emetent.
Es tracta d’una decisió molt rellevant de cara a poder aconseguir un veritable mercat hipotecari comú a Europa, doncs les hipoteques representen més del 50% del PIB europeu i és una àrea encara no harmonitzada. L’harmonització de les cèdules hipotecàries pot comportar pode pal.liar conseqüències negatives d’una nova crisi hipotecària.

4th International Worskhop

El 22 de gener s’ha dut a terme el 4rt International Workshop, en que dos professores visitants de la Càtedra d’habitatge han estat ponents. La Dra. Katarzyna Królikowska, del Tribunal Constitucional de Polonia, que ha presentat el seu treball sobre la possible adaptació de la propietat temporal i compartida catalanes al Codi civil de Polonia, i Dorit Garfunkel, investigadora de la Technion, Israel Institute of Technology, que ha presentat la seva recerca sobre propietat horitzontal i gratacels.

Reunió amb Reviure-Solanell

Els membres de la Càtedra d’habitatge s’han reunit el 21 de gener amb l’equip de Reviure Solanell, un projecte creat amb l’objectiu de reconstruir i reviure el poble de Solanell. Una de les opcions que es podrien aplicar sería l’ús de la propietat compartida.

Signatura del conveni de col·laboració entre la Càtedra i DIBA

La Universitat Rovira i Virgili, mitjançant la Càtedra d’habitatge, i la Diputació de Barcelona (DIBA), han signat un conveni de col·laboració per a dur a terme recerca conjunta en matèria d’habitatge. Aquest conveni permetrà continuar la col·laboració entre ambdues institucions, que ja han dut a terme amb anterioritat treballas conjunts sobre les tinences intermèdies i sobre masoveria urbana.

Ponència al Seminari de Dret local

El Dr. Sergio Nasarre, el 15 de gener, ha estat ponent al Seminari de Dret local, un programa de formació continuada especialitzada en dret local que ofereix de forma ininterrompuda des de 1987 la Federació de Municipis de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Escola d’Administració Pública de la Generalitat de Catalunya.
La ponència del Dr. Nasarre s’ha titulat: “Noves respostes municipals a les demandes socials en habitatge”.