In Search of a European Housing Solutions Platform

El Dr. Héctor Simón va participar el passat 15 de desembre a la trobada “In Search of a European Housing Solutions Platform”, organitzat per Friends of Europe en col·laboració amb la Fondation Abbé Pierre i FEANTSA. Aquest ha estat el primer pas per a l’establiment d’una European Housing Solutions Platform amb vista a desenvolupar solucions innovadores d’habitatge més enllà de les intervencions polítiques tradicionals, centrades en la provisió d’habitatges socials i subsidis d’habitatge. Per tant, l’objectiu principal és el desenvolupament i la discussió d’enfocaments creatius i alternatius en relació a l’habitatge assequible.

European Summit on Digital Innovation for Active & Healthy Ageing

Els dies 6 i 7 de desembre va tenir lloc l’European Summit on Digital Innovation for Active & Healthy Ageing; Healthy Ageing, a Brussel·les organitzada per la Comissió Europea. S’hi va debatre sobre les noves tedències tecnològiques i les línies generals a seguir a Europa (Blueprint). A més dels debats on van participar empreses, organismes públics i universitats, va tenir lloc la presentació dels diferents grups de treball: prevenció de caigudes, fragilitat i declivi funcional, integració de sistemes de cura, solucions TIC per a vida independent i ambients i ciutats amigues. També es va premiar a les ciutats i regions d’Europa que porten programes importants en envelliment actiu i innovació tecnològica. Algunes d’elles com Terrassa premiada amb una estrella, Barcelona, i a Catalunya se li van concedir les 4 estrelles.

El Dr. Héctor Simón realitza una estada de recerca a la Universitat de Birmingham

El Dr. Héctor Simón va realitzar una estada de recerca a la Universitat de Birmingham del 5 al 8 de desembre en el marc del Projecte d’Investigació sobre la hipoteca inversa, finançat per la Fundació BBVA. El Dr. Simón va tenir l’oportunitat de entrevistar-se amb la Dra. Lousie Overton, Teaching Fellow del Department of Social Policy and Social Work a la School of Social Policy, per debatre sobre el funcionament dels productes de mobilització de capital al Regne Unit i el seu potencial paper en el sosteniment de l’Estat del Benestar.

La investigadora predoctoral Núria Lambea participa al Workshop “Affordable Housing Hub” al ETH Zürich

La investigadora predoctoral Núria Lambea va participar al Workshop “Affordable Housing Hub”, organitzat pel Centre de Recerca ETH CASE de la Universitat ETH Zürich, els dies 20 i 21 d’octubre de 2016, en el qual van participar tant investigadors de tota Europa experts en la matèria com també professionals en aquest camp, dotant a la Jornada d’un caràcter tan teòric com pràctic. Aquest era el primer Workshop celebrat per aquesta nova Xarxa d’habitatge assequible, la qual té previst reunir-se periòdicament per debatre el tema d’habitatge assequible des d’un punt de vista multidisciplinar (arquitectura, urbanisme, polítiques públiques, dret, sociologia, etc.).

Consultar programa de la jornada aquí.

ENHR Coordinació Committee

El Dr Sergio Nasarre va viatjar fins a Tirana en Albània els passats 11 i 12 de novembre de 2016 per assistir a una de les reunions anuals del ENHR Coordinació Committee. A la reunió es van tractar diversos temes com els propers congressos del ENHR que se celebraran a Tirana (Albània) el 2017 o en Uppsala (Suècia) el 2018. El ENHR (European Network Housing Research) es va establir el 1988 per promocionar una plataforma organitzativa tant per a institucions que es dediquen a la investigació com per a investigadors individuals que participen activament en la investigació de l’habitatge. Actualment compta al voltant de 1000 investigadors individuals i gairebé 100 institucions de tot Europa. Per a més informació a http://www.enhr.net

La Càtedra d’Habitatge URV participa a Habitat III, el congrés internacional convocat per les Nacions Unides en temes d’habitatge

El director de la Càtedra d’Habitatge de la URV, el Dr. Sergio Nasarre, i la subdirectora del mateix, la Dra. Estela Rivas, han viatjat fins a Quito (Equador) per tal de participar al tercer congrés de les Nacions Unides sobre Habitatge i Desenvolupament Sostenible.

Hàbitat III és una conferència que se celebra cada 20 anys i reuneix a actors urbans, governs, autoritats locals, societat civil, sector privat i institucions acadèmiques. El seu principals objectiu és debatre sobre els desafiaments de la urbanització a escala mundial i tractar d’aportar solucions i trobar oportunitats en la implementació dels anomenats “objectius de desenvolupament sostenible”.

El seu objectiu és reforçar el compromís global amb la urbanització sostenible i centrar-se en la implementació d’una “Nova Agenda Urbana”, sobre la base de tot el que ha succeït des de l’Agenda sorgida a la conferència anterior (Habitat II). Per aconseguir-ho, durant el transcurs d’aquesta edició es buscarà el compromís polític renovat sobre el desenvolupament urbà sostenible, s’avaluaran els reptes assolits a dia d’avui, es buscaran mecanismes per fer front a la pobresa i s’identificaran els reptes emergents. La conferència ha de genera un document concís, amb visió de futur i orientat als resultats.

Els Drs. Nasarre i Rivas impartiran dues conferències sobre l’accés a l’habitatge a Europa, lloguers i la seva tributació. Aquestes tindran lloc en el context de les activitats organitzades pel Govern espanyol i la Generalitat de Catalunya.

Al Congrés Habitat III hi assistiran 46.000 persones i es discutiran les polítiques d’habitatge a nivell mundial dels propers 20 anys.

La participació a la conferència Habitat III forma part d’aquesta vocació internacional que té la Càtedra d’Habitatge. Durant els seus tres anys de funcionament, la Càtedra ha desenvolupat 14 projectes nacionals i internacionals, i ha publicat més de 60 treballs en cinc països. També ha impulsat i ha contribuït a elaborar 5  lleis i ha impartit més de 120 conferències en 20 països diferents.

La Càtedra d’Habitatge participa al ”United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development”

El Dr. Sergio Nasarre i la Dra. Estela Rivas,  participaran del 17 al 20 d’octubre de 2016 al ‘‘United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development” organizat per HABITAT III i United Nations que se celebra a Equador, on es marcaran les polítiques d’habitatge a nivell mundial per als propers anys.

Per a més información fer click aquí.

La Càtedra d’Habitatge de la URV ha organitzat una reunió de treball per a plantejar la creació d’una formació universitària

 A la reunió han assistit més de 30 professionals del sector de l’habitatge i ha servit per a detectar les mancances formatives dels sector i conèixer els potencials continguts d’aquest nou ensenyament. 

Aquesta tarda, el Campus Catalunya ha acollit una reunió organitzada per la Càtedra d’Habitatge de la URV per tal de valorar la creació d’una formació universitària homologada en estudis d’habitatge pensada per a professionals actuals i futurs, en un camp on històricament, i en general, hi ha una mancança de formació reglada.

La trobada ha comptat amb més de 30 professionals del sector, que s’han dividit en 6 grups de treball diferenciats: APIs, Administradors de Finques i Cambres de la Propietat; Arquitectes, Promotors i Constructors; Notaris i Registradors; Gestors d’habitatges públics i privats; Acadèmics especialitzats i un sisè de Pedagogs SRE. Durant més de 2 hores els participants han analitzat el possible contingut que hauria d’incorporar aquesta formació, assistits pels pedagogs del Servei de Recursos Educatius de la URV. Entre les qüestions treballades destaquen el nom que hauria de rebre aquesta formació, les competències dels alumnes i el públic objectiu.

La idea de crear una possible formació acadèmica basada en l’habitatge, sorgeix del si d’una tesi elaborada per la pròpia Càtedra d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili on s’evidencia la necessitat de vertebrar i professionalitzar un sector que en els darrers anys s’ha convertit en una de les principals problemàtiques socials i que ha requerit de nombrosos estudis i solucions, tant per part del sector públic com del sector privat.

Per al Dr. Nasarre, director de la Càtedra d’Habitatge “aquesta reunió entre el sector privat i la universitat és una demostració de que hi ha espais formatius que no estan coberts i on la Universitat ha de donar resposta per a formar a futurs treballadors en aquest àmbit. Volem liderar una oferta formativa universitària de qualitat per als professionals del sector immobiliari basada en la nostra recerca”.

El Dr. Sergio Nasarre nomenat ‘fellow’ del Cambrigde Centre for Property Law

“El Dr. Sergio Nasarre Aznar, Catedràtic de Dret Civil i Director de la Càtedra d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, ha estat nomenat fellow del Cambridge Centre for Property Law de la Universitat de Cambridge al Regne Unit (CCPL) (http://www.ccpl.landecon.cam.ac.uk).
El CCPL està dirigit pel prestigiós Catedràtic de la Universitat de Cambridge, Dr. Martin Dixon, autor de nombroses obres de referència sobre Dret immobiliari anglès. El CCPL duu a terme recerca i transferència especialitzades sobre Dret immobiliari i, en concret, sobre drets reals, dret de lloguers, trusts i matèries relacionades com planeament urbanístic i regulació mediambiental. El CCPL organitza congressos internacionals i treballa amb entats públiques i privades tant en relació a les polítiques i el Dret en matèria de propietat immobiliària”.

Meeting of Foro Komunita Bormliza of Malta

Kurt Xerri, investigador predoctoral de la Cátedra de Vivienda de la URV, participó el pasado 28 de julio de 2016 en una reunión del Foro Komunita Bormliza el cual contó con la presencia de la Presidenta de Malta, la Sra. Marie Louise Coleiro Preca. El tema principal de la reunión fue hablar sobre la necesidad de tener una política nacional de vivienda para proteger a las comunidades locales de la isla de Malta. En la presentación que realizó el Sr. Kurt Xerri durante la reunión, dijo que las soluciones a la crisis actual podrían incluir subsidios para ayudar a las familias de bajos ingresos e incentivos a los propietarios de viviendas para alquilar propiedades no utilizadas, así como las medidas de estabilización de alquileres.