Ponència a la Jornada sobre novetats en urbanisme, sostenibilitat i habitatge

El Dr. Sergio Nasarre ha presentat la ponència “El derecho a la vivienda en Europa”, a la Jornada sobre novetats en urbanisme, sostenibilitat i habitatge organitzada per l’Institut Basc d’Administració Pública el 30 de novembre a Bilbao.

Assistència a la conferència AMATI

La Sra. Emma López, investigadora de la Càtedra, ha assistit a la conferència “Teaching Mediation An Open Space Conference”, organitzada per AMATI  (Association of Mediation Assessors, Trainers and Instructors). La conferència s’ha realitzat a Londres el 30 de novembre.

Aquesta conferència té la finalitat d’establir estandards de formació i de millors pràctiques en l’àmbit de la mediació a nivell mundial.

Publicació d’un capítol de llibre

El Dr. Héctor Simón, investigador de la Càtedra, és autor d’un capítol de llibre que tracta des d’una perspectiva comparada l’expropiació: SLUYSMAN, Jacques, VERBIST, Stijn i WATING, Emma (eds.), Expropriation Law in Europe, Wolters Kluwers, 2015. 

Celebració del tercer workshop internacional

El dilluns 23 de novembre s’ha dut a terme el tercer workshop internacional Espanya-Israel, que ha comptat amb la participació amb la Dra.Rachelle Alterman i Na’ama Teschner, de la Technion, Israel Institute of Technology.

Concessió del Projecte R2B URV

A la Càtedra d’habitatge li ha estat concedit el Projecte R2B (Research to Business), convocat per la Universitat Rovira i Virgili, per al finançament del projecte “Anàlisi de viabilitat comercial d’eines i assesoraments vinculats a les tinences intermèdies”. Aquest projecte, que es realitzarà al 2016, analitzarà la viabilitat de comercialitzar les tinences intermèdies (derivades de la recerca duta a terme per la Càtedra) com a forma d’accés a l’habitatge.