Presentat un Treball de fi de màster

La investigadora predoctoral Gemma Caballé ha presentat el 14 de setembre el seu Treball de fi de màster de Dret de l’empresa i la contractació: “Aproximació al concepte d’habitatge”, amb proposta de matrícula d’honor per part del tribunal format pel Dr. Pedro del Pozo, Dr. Mario Ruiz i Dr. Héctor Simón.

Concessió d’un projecte del Ministeri d’Economia i Competitivitat coordinat per la Càtedra

S’ha concedit, per part del Ministeri d’Economia i Competitivitat, un projecte coordinat per la Càtedra d’habitatge: “Reformant les tinences de l’habitatge: l’accès a l’habitatge a través de la propietat, el lloguer i la tributació”.  Aquest projecte engloba tres subprojecte (propietat, lloguer i tributació), i en dos d’ells participen investigadors de la Càtedra d’habitatge.

Més informació.

Tercera Newsletter de la Càtedra d’habitatge

Ja s’ha publicat la 3ª Newsletter de la Càtedra d’habitatge, en que es tracten diferents aspectes de l’habitatge pels investigadors i partners de la Càtedra: novetats legislatives i jurisprudencials, adequació de les tinences intermèdies a la LEC, el trust, el mercat d’habitatge, etc.

Més informació i descàrrega gratuita aquí.