Participació al Congreso Latinoamericano de Vivienda de Interés Social

La Dra. Estela Rivas Nieto, subdirectora de la Càtedra d’habitatge, participarà el proper juliol al Congreso Latinoamericano de Vivienda de Interés Social, que es realitzarà a Montevideo, per debatre aspectes sobre l’arrendament urbà i com incrementar l’ús d’aquest contracte a l’Amèrica Llatina.

Compareixença al Parlament de Catalunya

Dos membres de la Càtedra d’habitatge han estat cridats com a experts al Parlament de Catalunya, en la sessió del 27 de maig, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge (202-00018/08).

Taula rodona sobre les polítiques socials d’habitatge

El 7 d’abril s’ha organitzat per la Càtedra d’habitatge la taula rodona en la que els candidats de les eleccions municipals de Tarragona del 2015 han ofert el seu punt de vista sobre les polítiques d’habitatge que es volen dur a terme a Tarragona. Ha moderat la taula rodona el Dr. Sergio Nasarre, director de la Càtedra, així com Estela Rivas, vicedecana de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV i sotsdirectora de la Càtedra d’habitatge.