Publicació del llibre “European Condominium Law”

Ha estat publicada l’obra European Condominium Law (Cambridge University Press), coordinada per Cornelius Van Der Merwe, on el Dr. Sergio Nasarre és coautor respecte a la perspectiva de la legislació de propietat horitzontal del nostre ordenament jurídic.

Més informació.

Conferència a la Cambra de la Propietat Urbana

El 19 de febrer s’ha realitzat, en el marc dels 100 anys de la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona, una conferència a carrec del Dr. Sergio Nasarre Aznar, director de la Càtedra d’habitatge, en que s’ha explicat la creació i futures perspectives de la Llei 20/2014, del Codi de Consum de Catalunya. Més informació.