Conferència a Malta

El 10 de desembre, l’investigador visitant de la Càtedra d’habitatge, Kurt Xerri, ha participat com a ponent a la conferència The Role of Human Rights Bodies in Promoting a Human Rights Culture. La seva ponència s’ha titulat The need for increased awareness and effectiveness of housing rights in Malta.

Ponència a la Jornada sobre novetats en urbanisme, sostenibilitat i habitatge

El Dr. Sergio Nasarre ha presentat la ponència “El derecho a la vivienda en Europa”, a la Jornada sobre novetats en urbanisme, sostenibilitat i habitatge organitzada per l’Institut Basc d’Administració Pública el 30 de novembre a Bilbao.

Assistència a la conferència AMATI

La Sra. Emma López, investigadora de la Càtedra, ha assistit a la conferència “Teaching Mediation An Open Space Conference”, organitzada per AMATI  (Association of Mediation Assessors, Trainers and Instructors). La conferència s’ha realitzat a Londres el 30 de novembre.

Aquesta conferència té la finalitat d’establir estandards de formació i de millors pràctiques en l’àmbit de la mediació a nivell mundial.

Publicació d’un capítol de llibre

El Dr. Héctor Simón, investigador de la Càtedra, és autor d’un capítol de llibre que tracta des d’una perspectiva comparada l’expropiació: SLUYSMAN, Jacques, VERBIST, Stijn i WATING, Emma (eds.), Expropriation Law in Europe, Wolters Kluwers, 2015. 

Celebració del tercer workshop internacional

El dilluns 23 de novembre s’ha dut a terme el tercer workshop internacional Espanya-Israel, que ha comptat amb la participació amb la Dra.Rachelle Alterman i Na’ama Teschner, de la Technion, Israel Institute of Technology.

Concessió del Projecte R2B URV

A la Càtedra d’habitatge li ha estat concedit el Projecte R2B (Research to Business), convocat per la Universitat Rovira i Virgili, per al finançament del projecte “Anàlisi de viabilitat comercial d’eines i assesoraments vinculats a les tinences intermèdies”. Aquest projecte, que es realitzarà al 2016, analitzarà la viabilitat de comercialitzar les tinences intermèdies (derivades de la recerca duta a terme per la Càtedra) com a forma d’accés a l’habitatge.

 

 

Curs sobre gestió d’habitatges buits

El passat 28 d’octubre, la Càtedra d’habitatge, junt amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, han organitzat el “Curs sobre gestió d’habitatges buits”, que ha tractat sobre les deficiències dels habitatges, la seva gestió a Catalunya i a nivell comparat, així com models i bones pràctiques per a que la gestió pública sigui més eficient. Diversos membres de la Càtedra han participat com a ponents.

Aquest curs s’ha realitzat en el marc del Projecte finançat per l’EAPC: Gestió de l’habitatge social a Catalunya.

Covered Bond Conference, 22 y 23 de octubre

Del 22 al 23 d’octubre, la Càtedra d’habitatge, junt amb l’Associació alemanya de bancs hipotecaris (Verband deutscher Pfandbriefbanken) organitza la Covered Bond Conference, en que es tractaran, de la mà de prestigiosos professionals de l’àmbit bancari i de la Comissió Europea, diversos aspectes d’actualitat de les cèdules hipotecàries.

Més informació

Nova professora visitant a la Càtedra d’habitatge

De l’octubre a gener hi ha una nova professora visitant a la Càtedra d’habitatge, Katarzyna Królikowska, professora de Dret de la Universitat de Varsòvia, que realitzarà una estada de recerca en aspectes de temps compartit de l’habitatge i tinences intermèdies.

Segona edició “Encuentros vivienda”

Diversos membres de la Càtedra d’habitatge han participat el 2 d’octubre a Barcelona a la 2ª edició de “Encuentros vivienda”, que reuneix als representants de tots els grups de recerca sobre habitatge a Espanya. En aquesta edició s’han dut a terme tres tallers que han tractat aspectes com les formes i modalitats d’accés a l’habitatge, així com els destinataris de les polítiques socials d’habitatge.