Participació dels investigadors de la Càtedra en la conferència internacional “La rebuda de la nova directiva europea en matèria de crèdit hipotecari”

El passat divendres 19 de setembre de 2014, els investigadors de la Càtedra Habitatge URV van participar en una conferència internacional sobre la nova normativa europea de crèdit hipotecari.

  • Sergio Nasarre Aznar, va presentar la comunicació «Origination and globalisation of the mortgage crisis».
  • Estela Rivas Nieto, va presentar la comunicació: «Les sociétés cotées comme un moyen de l’investissement en Espagne».
  • Elga Molina Roig, Núria Lambea Llop i Rosa Maria Garcia Teruel, van presentar la comunicació “Intermediate tenures in Catalonia».

Dues tesines de màster en matèria d’habitatge

El passat dimarts 09.09.2014, dues alumnes del Màster del Dret de la Empresa i de la Contractació, i investigadores predoctorals de la Càtedra d’Habitatge de la URV, van defensar les seves tesines de màster, amb el resultat de la més alta qualificació per ambdues.

Rosa María García Teruel va presentar el treball titulat “La sustitución de la renta por la rehabilitación o reforma de la vivienda en los arrendamiento urbanos”.

Núria Lambea Llop va presentar amb el treball titulat “Modelo de gestión privada de la vivienda social: las housing associations inglesas y neerlandesas”.

Defensades dues tesines de màster en matèria d’habitatge

El passat dimarts 09.09.2014, dues alumnes del Màster del Dret de la Empresa i de la Contractació, i investigadores predoctorals de la Càtedra d’Habitatge de la URV, van defensar les seves tesines de màster, amb el resultat de la més alta qualificació per ambdues.

Rosa Maria Garcia Teruel va presentar el treball titulat “La sustitución de la renta por la rehabilitación o reforma de la vivienda en los arrendamiento urbanos”.

Núria Lambea Llop va presentar amb el treball titulat “Modelo de gestión privada de la vivienda social: las housing associations inglesas y neerlandesas”.