Compareixença al Parlament de Catalunya

El Dr. Sergio Nasarre Aznar, director de la Càtedra d’Habitatge, ha estat proposat per comparèixer al Parlament de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals.

Participació al ENHR Private Rented Markets

Les investigadores predoctorals de la Càtedra d’Habitatge, l’Elga Molina Roig i la Rosa Maria Garcia Teruel, han participat els dies 20 i 21 de març al Seminari Private Rented Markets del European Network for Housing Research (ENHR), realitzat a Copenhaguen. Han presentat les conclusions del seu treball “The influence of the tenant’s unilateral right of withdrawal on the efficiency of the rental market“, que tracta el dret de desistiment de l’arrendatari en varis països europeus, i com la restricció en aquest dret pot afectar a l’eficacia del mercat de lloguer i a la llibertat de circulació.

Alhora, s’han tractat temes de l’habitatge des de diferents perspectives, com el control de renda, eficiencia dels mercats de lloguer o la discriminació en l’accés a l’habitatge.

Cloenda de la 1ª Edició del Curs d´Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat – 2013/2014

El dissabte 22 de març de 2014 va tenir lloc la Cloenda de la 1ª Edició del Curs d´Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat 2013/2014, organitzat per la Universitat Rovira i Virgili i el Col·legi d´Administradors de la Propietat Immobiliària de Tarragona. La cloenda va tenir lloc a la seu de la Fundació de la Universitat Rovira i Virgili i van assistir el Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar i el Dr. Héctor Simón Moreno, coordinadors del Curs, i el Sr. Gil Cristià Llebat, President del Col·legi d´Administradors de la Propietat Immobiliària de Tarragona. L´acte va finalitzar amb una capo de cava i l´entrega dels Diplomes. El Curs està homologat per la Generalitat de Catalunya doncs compleix amb els requisits establerts en la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge i en el Decret 12/2010, de 2 de febrer, pel qual es regulen els requisits per exercir l’activitat d’agent immobiliari i es crea el Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya.la foto 3

Participació en el seminari ENHR “Private Rented Markets”

Les investigadores predoctorals Elga Molina Roig i Rosa Maria Garcia Teruel, participaran del 20 al 21 de març al seminari private rented markets, que es durà a terme a la ciutat de Copenhaguen, presentant un treball titulat The influence of the tenant’s unilateral withdrawal right on the rental market efficiency, que compara el dret de desistiment de l’arrendatari en diversos països europeus.

Participació del Dr. Héctor Simón al projecte COST

El Dr. Héctor Simón Moreno ha participat en el “COST Action SOS Cohesion- Social services, welfare state and places: Workshop and open local seminar” (http://www.cost-is1102-cohesion.unirc.it/), concretament en el “WG2.4. Housing and neighbourood”. El Workshop ha tingut lloc a la Facultat d´Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. El principal objectiu d´aquest projecte és compartir i comparar els coneixements sobre les característiques i els efectes de la recent reestructuració dels serveis socials en diferents contextos nacionals/regionals des de cinc punts de vista: eficiència; governabilitat democràtica; cohesió social i territorial; mercat de treball i gènere. El Dr. Simón ha presentat la Càtedra d´Habitatge i exposat els reptes d´aquesta disciplina en l´actualitat des d´un punt de vista jurídic.