Workshop

El Dr. Kurt Xerri ha pronunciat un discurs d’obertura en el workshop on line “Cap a llars i veïnats sostenibles a la regió mediterrània: reflexionar sobre el potencial de Malta” organitzat pel Ministeri d’Allotjament Social de Malta en cooperació amb la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides (UNECE).

Link: https://ufmsecretariat.org/fr/towards-sustainable-homes-and-neighbourhoods-in-the-mediterranean-region-reflecting-on-maltas-potential/