V Congrés de l’Advocacia Catalana

El dia 4 de novembre es realitza el V Congrés de l’Advocacia Catalana en el qual participa el Prof. Dr. Sergio Nasarre en el Panel I el Dret a l’habitatge. El programa del congrés es troba a: https://www.congresadvocacia.cat/programa/