Universitat de Valladolid

El director de la Càtedra, el Prof. Dr. Sergio Nasarre, i la investigadora Núria Lambea han estat convidats a la Universitat de Valladolid per a intercanviar coneixements amb investigadors de la Facultat de Dret sobre polítiques d’habitatge, consumidors hipotecaris i habitatge col·laboratiu (09/01/2020).