Unece

La Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV participa en l’informe internacional de Nacions Unides sobre habitatge assequible.

Link: https://diaridigital.urv.cat/la-catedra-unesco-dhabitatge-de-la-urv-participa-en-linforme-internacional-de-nacions-unides-sobre-habitatge-assequible/?_ga=2.265085711.1482855816.1590485427-1820319851.1590485427