TV3

El Prof. Dr. Sergio Nasarre parla per a la  TV3 sobre la Llei de control de preus del lloguer . 13/09/2020

Link: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/el-debat-sobre-la-llei-de-control-de-preus-del-lloguer/video/6059289/