Taller de co-creació de serveis destinats a la gent gran

La Dra. Blanca Deusdad coordina un  taller de co-creació digital  amb la finalitat de co-crear serveis que responguin a les necessitats reals de la gent gran en el context de l’COVID-19 i Post COVID-19. Un espai per poder reflexionar sobre les conseqüències del confinament a la gent gran, al temps que es poden aportar idees per mitigar les conseqüències de la mateixa i co-diseñar entre tots serveis en l’àmbit de les cures.

https://diaridigital.urv.cat/comenca-un-taller-de-cocreacio-digital-de-serveis-destinats-a-la-gent-gran-en-el-context-de-la-pandemia/