Seminari ‘The Housing Markets of Southern Europe in face of the crisis’

Aquesta setmana s’ha realitzat el Seminari ‘The Housing Markets of Southern Europe in face of the crisis’, dins del Projecte DAAD a Görlitz, Alemanya, on els diversos països participants han exposat estudis sobre problemàtiques en el seu mercat d’habitatge arrel de la crisi del 2007, així com també possibles reptes futurs, tot des d’una perspectiva multidisciplinar.

Diversos dels nostres investigadors han assistit i presentat una comunicació. Així doncs, el Dr. Héctor Simón ha realitzat una exposició sobre què comprèn i com està regulat el dret fonamental a l’habitatge en alguns països europeus (Espanya, Portugal, Itàlia, Grècia, França i Alemanya) i veure com el sistema o polítiques d’habitatge de cada país permet el seu compliment. El Prof. Dr. Sergio Nasarre ha presentat un estudi comparatiu entre Espanya, Portugal, Grècia, Itàlia i Malta per una banda (països amb baixos percentatges d’habitatge de lloguer) i Suïssa, Alemanya i Àustria per altra banda (percentatges alts d’habitatge de lloguer), per tal d’evidenciar com certs punts de les lleis d’arrendaments influencien en el major o menor mercat d’habitatge de lloguer. La investigadora predoctoral Núria Lambea ha tractat els sistemes de gestió de l’habitatge social a Espanya i al Regne Unit, destacant els punts més conflictius en el primer, i emfatitzant els punts més rellevants del segon; destacant l’existència d’entitats sense ànim de lucre, les associacions d’habitatge, com a màxims proveïdors d’habitatge social. Finalment, hem comptat amb la col·laboració del doctorant de l’IGOP de la UAB Guillem Fernández, amb una presentació sobre les polítiques de prevenció del sensellarisme basades en l’habitatge a Finlàndia, Alemanya i el Regne Unit, posant de relleu les mancances, oportunitats i possibilitats del seu desenvolupament a l’Estat espanyol.