Seminari online internacional

El proper divendres 26 de febrer, a les 10:00h. CET, tindrà lloc el seminari “Covid-19 and housing”, que organitza la coordinació del Southern European Housing Working Group de la xarxa European Network for Housing Research (www.enhr.net), i que s’inclourà dintre de la programació de webinars que està impulsant la coordinació d’ENHR sobre els efectes de la pandèmia en l’habitatge (“Housing Related Impacts,of the Pandemic”, 12 a 28 de febrer). Al Webinar podran presentar-se treballs de molt variada temàtica sobre els problemes que afecten els països del sud d’Europa arran del COVID19. Els interessats poden contactat amb hector.simon@urv.cat