Revista de la Càtedra UNESCO d’Habitatge

Ja ha surtit publicat el núm. 10 de la Revista Housing. Et pots baixar la revista a: http://housing.urv.cat/portada/recerca/newsletter/