Recerca social de La Caixa

El projecte  sobre habitatge i ciència de les dades de la Càtedra UNESCO d’habitatge de la URV i el grup Sees: lab rep un dels 13 ajuts de La Caixa

http://diaridigital.urv.cat/un-projecte-de-la-urv-sobre-habitatge-i-ciencia-de-dades-rep-una-de-les-13-beques-de-recerca-social-de-la-caixa/

http://housing.urv.cat/dasiho/