Recensió

Nova recensió de llibre del Prof. Dr. Sergio Nasarre “Los años de la crisis de la vivienda “, a càrrec del Prof. Dr. Pedro A. Munar, Catedràtic de Dret Civil de la Universitat de les Illes Balears. Pot veure’s a  https://nreg.es/ojs/index.php/RDC/article/view/603