Recensió

La Dra. Rosa M. Garcia Teruel ha realitzat una recensió de llibre “Los años de la crisis de la vivienda ” del Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar en l’últim número de la Revista de Derecho Patrimonial. La recensió pot trobar-se, al costat d’unes altres i una descripció de llibre en http://housing.urv.cat/portada/recerca/publicacions/