Rambla Science  (feb. 2018- jul. 2019)

Rambla Science. Rehabilitació de l’antic edifici del Banc d’ Espanya, per a la creació d’un espai de referència internacional de la co-creacióo i la divulgacióo de la ciència i la transferència del coneixement a través de la creativitat i del descobriment”. FEDER. Resolució PRE/1527/2019, de 4 de juny, publicada al DOGC 7892 de 7-6-2019. Dotació: 1.975.333,73 euros. Investigador principal: Dr. Sergio Nasarre Aznar.

Antecedents

Davant la necessitat de donar  ús a edificis emblemàtics de la ciutat de Tarragona, entre els quals el Banc d’Espanya n’és un dels màxims referents, el Dr. Sergio Nasarre, en tant que director de la Càtedra UNESCO d’Habitatge, va contactar amb el Regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament de Tarragona, Sr. Francesc Roca, mantenint els dos una primera reunió tant aviat com el 5 de febrer de 2018, amb la idea d’impulsar un innovador centre de transferència de la recerca a l’antiga seu del Banc d’Espanya de la Rambla Nova de Tarragona, que recollís, en part, alguns usos que se li havien donat des del tancament del Banc, feia 15 anys.

De seguida, després de diverses reunions, va sorgir la necessitat d’articular una bona memòria del projecte i d’estructurar-la a través d’una convocatòria europea que obtingués el finançament necessari per a dur-la a terme. Amb aquesta finalitat, vam contactar amb l’oficina d’assistència a la redacció de projectes de la URV que es duia llavors des de l’Oficina Tarragona Regió del Coneixement, dirigida pel Dr. Xavier Grau, de qui vam obtenir el suport per a obtenir l’ajut del Sr. Daniel Ferrer.

L’equip, ara de tres, va conformar un grup motor que durant 9 mesos redactaria el projecte, tot involucrant en aquesta tasca fins a 24 persones fins a la seva presentació, provinents de la Universitat Rovira i Virgili, l’Ajuntament de Tarragona i dels quatre Instituts que volíem que participessin en la proposta i en la tasca de tranferència de ciència que es fa a Tarragona: IPHES, ICAC, ICIQ i IISPV. Després de la visita d’un centre punter de transferència de la ciència a Dublín (Science Gallery), de visites a l’edifici i de diverses reunions tècniques de coordinació entre la URV, l’Ajuntament i els Instituts, la memòria es va presentar al desembre de 2018 i finalment es va concedir la subvencó demanada d’1.9 milions d’euros a l’Ajuntament de Tarragona per resolució de 4 de juny de 2019.

El maig de 2019, el canvi de consistori municipal impedeix al conseller Roca seguir en el grup motor projecte. El 15 de juliol de 2019, la rectora de la Universitat, Dra. Mª José Figueras, decideix que el  Dr. Nasarre no ha de continuar impulsant el projecte.

Segons la memòria presentada, el projecte “Rambla Science” s’ha de finalitzar el setembre de 2021, moment en el que el centre hauria d’obrir les portes.

El projecte

Breument, el projecte va preveure la rehabilitació de l’antic edifici del Banc d’Espanya, per a la creació d’un espai de referència internacional de la creació i divulgació de la ciència i de la transferència del coneixement a través de la creativitat i del descobriment.