Publicat l’informe de la Comissió Europea sobre com millorar l’eficiència energètica de les comunitats de propietaris

En aquest informe es revisen els obstacles jurídics, de gestió i administratius en edificis multipropietats en 7 Estats membres seleccionats i s’identifiquen bones pràctiques que ajuden a superar els problemes identificats en aquests Estats membres. La informació es recull a través d’un qüestionari distribuït a experts nacionals i d’eficiència energètica a nivell nacional amb l’objectiu d’aprofundir en la nostra comprensió sobre les implicacions legals de la propietat actual i l’estructura de gestió de cada país i identificar polítiques d’eficiència energètica que afavoreixin inversions en aquest camp. . També es va organitzar un taller al novembre de 2017 a Brussel·les amb l’objectiu de tractar aquests temes amb més detall i elaborar recomanacions sobre la política sobre com revisar els actes de condominis i de lloguer existents per fer-los més propensos a les actualitzacions i inversions d’eficiència energètica en edificis d’apartaments. El Dr. Sergio Nasarre ha contribuït a l’informe amb el sistema espanyol.

Pot trobar-se en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/energy-efficiency-upgrades-multi-owner-residential-buildings-review-governance-and-legal-issues-7-eu?fbclid=IwAR2nLCikCwosJ5VH4osNhRaX6HYwcb4QZrnFUtTRAGkF-SNsNliOnGObluI