Publicació de l’article “The regulation of “inducements” in Spanish law”

El Dr. Héctor Simón, investigador postdoctoral de la Càtedra d’habitatge, ha publicat un article titulat “The regulation of “inducements in Spanish law” a la Revue internationale des services financiers, al núm. 2/2015.