Publicació de “La regulació dels fons de compensació a Espanya”

La Dra. Rosa M. Garcia Teruel ha publicat un capítol de llibre sobre els fons de compensació a Espanya, dins de l’obra “Compensation funds in Comparative Perspective” (editors: T. Vandsweevelt i B. Weyts). Aquesta contribució científica fa una aproximació als fons de compensació existents al nostre país, que s’utilitzen com a mecanisme per a compensar les víctimes en supòsits de danys massius (ex. fenòmens meteorològics que afecten l’habitatge, danys mediambientals, etc.).