Publicació d’article científic sobre cooperatives d’habitatges en règim de cessió d’ús

El Dr. Héctor Simón ha publicat l’article “Las cooperativas de viviendas en régimen de cesión de uso: ¿una alternativa real a la vivienda en propiedad y en alquiler en España” a REVESCO. Revista d’Estudis Cooperatius. L’article explora de quina manera aquest model pot constituir una alternativa a les tinences immobiliàries tradicionals a Espanya, l’habitatge en propietat i en lloguer, és a dir, si pot crear un tercer mercat de tinença immobiliària atorgant la deguda seguretat jurídica, flexibilitat i assequibilitat o es tracta d’una via alternativa que, de moment, no pot generalitzar-se. L’article pot descarregar-se a https://revistas.ucm.es/index.php/REVE/article/view/69165 o a http://housing.urv.cat/portada/recerca/working-papers/.