Publicació

Després de la participació de la nostra col·laboradora Maridalia Rodríguez Padilla a la II UB PhD in Law Conference: “Personalidades jurídicas difusas y artificiales”, que es va celebrar a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona el 24 d’abril, s’ha publicat a la Revista TransJus el Working Papers n. 4/2019 denominat “Personalidades jurídicas difusas y artificiales”. El seu article titulat “El fideicomiso latinoamericano, una institución sin personalidad jurídica”, es troba a les planes 115-129 de dita publicació; en les quala analitza la personalitat difusa dels fideïcomisos llatinoamericans.

http://hdl.handle.net/2445/137759