Projecte de la Comissió Europea

La Càtedra ha estat triada per a liderar el projecte Housing+ de la Comissió Europea. Sota el títol “Bridging the gap in housing studies”, l’objectiu d’aquest projecte finançat pel programa Erasmus+ és millorar la formació acadèmica en el sector immobiliari entre professionals, responsables de política d’habitatge i estudiants de postgrau a través de materials formatius transnacionals.

Links: https://diaridigital.urv.cat/es/urv-lidera-formacion-inmobiliaria-europa/?_ga=2.162066940.1955420537.1601307198-217231244.1588854112

http://diaridigital.tarragona21.com/la-urv-lidera-la-formacio-immobiliaria-a-europa/