Presentacions sobre desnonaments i sensellarisme en les IV Jornades d’habitatge del Consell Insular de Menorca

Els Drs. Sergio Nasarre, Jan Gonzalo i el Sr. Isidre Monreal van participar el passat 9 de novembre a les IV Jornades d’habitatge del Consell Insular de Menorca, presentant la realitat de l’habitatge a Espanya avui, així com una preview del documental “El umbral” i de l’experiència de simulació  “El llindar”. Les jornades van evidenciar l’especial difícil situació en què es troba l’accés a l’habitatge a l’illa i, en general, a les Balears, així com la realitat dels desnonaments, especialment de lloguer.