Premsa

Regular el preu de l’lloguer és la resposta? Diari de Tarragona. 20/09/2020

Link: https://www.diaridetarragona.com/economia/Regular-el-precio-del-alquiler-es-la-respuesta-20200921-0031.html