Premsa

La Càtedra participa a la Xarxa d’Atenció Integral a les persones sense sostre de Tarragona.

https://tarragonadigital.com/tarragona/reportatge-xarxa-atencio-integral-sostre-tarragona-2020