Postgrau

La Càtedra i la FURV organitzen la 8a Edició del Postgrau homologat de Mediació i Resolució de Conflictes. Més informació a:

http://www.fundacio.urv.cat/es/formacion-permanente/oferta/ficha/?pe_codi=EMEREDA-M6-2020-8

http://housing.urv.cat/portada/docencia/postgrau-mediacio/