Projecte de la Diputació de Tarragona: Anàlisis integral de les polítiques d’habitatge a la Catalunya Sud

Entitat finançadora: Diputació de Tarragona (Conveni marc 2020/2023)

Coordinació del projecte: Dr. Sergio Nasarre Aznar.

Investigadors/es: Dra. Estela Rivas Nieto, Dr. Héctor Simón Moreno, Dra. Rosa Maria Garcia Teruel, Dra. Núria Lambea Llop, Dra. Gemma Caballé Fabra, Dra. Maridalia Rodríguez, Sr. Santi Ariste, Sra. Irene Suau.

El projecte “Anàlisis integral de les polítiques d’habitatge a la Catalunya Sud” parteix de la hipòtesi que és necessari un pla d’acció a nivell conjunt i consensuat entre els municipis amb l’objectiu de prevenir el despoblament, rehabilitar el parc d’habitatge degradat i fomentar mecanismes de col·laboració público-privada per dur a terme unes polítiques d’habitatge efectives amb l’objectiu final de convertir la demarcació de Tarragona en un territori cohesionat, que sigui una destinació atractiva pels joves (evitar la pèrdua de talent i atreure’n de nou), amb oportunitats laborals suficients i amb suficient habitatge assequible i de qualitat.